VALIKKO

Meton yhdistystoimijoiden koulutus huomenna

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry (Meto) järjestää koulutuksen alueyhdistysten ja toimipaikkaosastojen puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja sihteereille huomenna tiistaina 10. tammikuuta Team:sin välityksellä. Kutsu on lähetetty sähköpostilla noin 140 henkilölle.

Koulutuksessa käydään lävitse mm. Meton toimipaikkaosastoille (topo) tehdyn kyselyn tulokset, kerrataan Meton alueyhdistysten ja topojen vuosikokousvalmisteluja sekä suunnitellaan yhdistyksissä järjestettävää toimintaa. Lisäksi käydään lävitse Meton ajankohtaisia asioita koskien mm. laki- ja työehtosopimusmuutoksia.

 

Takaisin