VALIKKO

Metsä- ja viherpäivät Jyväskylässä 7.-8.6.2016!

Järjestyksessään viidennet Metsä‐ ja viherpäivät järjestetään Jyväskylässä 7.‐8.6.2015. Tapahtumapaikkana toimii Jyväskylän tunnetuin ulkoilu‐ ja virkistysalue – Laajavuori.

Tapahtuma kokoaa yhteen metsä‐ ja viheralueiden suunnittelun ja hoidon parissa työskenteleviä ammattilaisia. Tapahtuman tavoitteena on esitysten, keskustelun ja maastoretkien avulla tutustua ajankohtaisiin asioihin omalla ammattialalla.

Valtakunnallisen Vihervuoden 2016 teemana on Kestävä suomalainen maisema ja sen tiimoilta Jyväskylän Metsä‐ ja viherpäivillä tutustutaan muun muassa kestävään suunnitteluun, rakentamiseen ja maisemaan. Myös muita mielenkiintoisia ja ajankohtaisia aiheita on luvassa. Lisää tietoa tapahtumasta ja tarkemmasta ohjelmasta on tulossa myöhemmin.
Tervetuloa!

 

Takaisin