VALIKKO

Metsäala kuuluu radiossa syyslomaviikoilla

Metsäalan kolmekymmentä toimijaa yhteistyössä Metsämiesten Säätiön kanssa toteuttavat radiokampanjan, jonka ydinviestinä on, että metsäala tarjoaa monipuolisia opiskelu- ja työtehtäviä sekä hoitaa ja käyttää metsiä kestävästi. METO – Metsäalan Asiantuntijat ry on mukana kampanjassa.

Metsässä tarvitaan monenlaisia osaajia

Uusiutuva luonnonvara ja osaavat ihmiset ovat metsäalan menestystekijät. Metsäalalla on monipuolisia tehtäviä metsän- ja luonnonhoidossa, metsänomistajien palvelussa, puunkorjuussa, puunhankinnassa, tutkimuksessa sekä paikkatiedon parissa. Osaaville tekijöille on työmahdollisuuksia kautta Suomen. Metsäteollisuus jalostaa puusta kuluttajatuotteita ihmisten arkipäivään ja tuottaa merkittävän osan vientituloista sekä ylläpitää maamme hyvinvointia.

Radiomainoksissa metsäalan toimijat kattavasti mukana

Radiomainonnassa ovat mukana metsäalan toisen asteen oppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä METO – Metsäalan Asiantuntijat, Metsä Group, Metsäkoulutus ry, Metsämuseo Lusto, Metsänhoitoyhdistykset, Paperiliitto, Teollisuusliitto, Tornator ja Metsämiesten Säätiö. Mainokset kuuluvat kaupallisilla radiokanavilla kautta maan syyslomaviikoilla 42-43. Kampanjan myönteiset viestit tuovat alan merkitystä ja mahdollisuuksia näkyväksi.

Yhteistyössä toteutettavan radiokampanjan kokoaja, Metsämiesten Säätiö, on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa ja saatuja lahjoituksia alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Kuuntele METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n radiomainos alta:

Takaisin