VALIKKO

Metsäasiantuntijat ja Metsäteollisuus neuvottelutulokseen

METO – Metsäalan Asiantuntijat ja Metsäteollisuus pääsivät perjantaina 27.5.2016 sopuun metsäteollisuuden palveluksessa olevien noin 1 300 metsäasiantuntijan kilpailukykysopimuksesta. Uusi työehtosopimus tulee voimaan 1.2.2017.

Sovitussa mallissa paikallisen sopimisen mahdollisuus korostuu. Ratkaisussa on mahdollista sopia yrityskohtaisesti yhdysmiehen kanssa työajan pidennyksestä.

Mikäli työmarkkinajärjestöt toteavat kesäkuun alussa, ettei kilpailukykysopimusta synny, sopimus metsäasiantuntijoiden ja Metsäteollisuuden välillä raukeaa.

Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Markku Varis, puh.  044 7616 446 ja puheenjohtaja Håkan Nystrand, puh. 0400 761 5176

 

METO- Metsäalan Asiantuntijat ry on metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 8 000 ja he työskentelevät luonnonvara-aloilla suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsänhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, luonnonhoidon tehtävissä, opettajina ja asiantuntijoina, muissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Meto on luonnonvara-alan asiantuntijoiden LUVA – Luonnonvarat ry:n jäsenjärjestö.

 

 

 

Takaisin