VALIKKO

Metsäasiantuntijat neuvottelutulokseen Metsäkeskuksessa, Otsossa ja Vapossa

Tiedote. Julkaistu: 31.05.2016 klo 16:10

Meto, Metsänhoitajaliitto, Jyty ja Palvelutyönantajat PALTA ry saavuttivat tiistaina 31.5.2016 kilpailukykysopimuksen mukaisen neuvottelutuloksen Suomen Metsäkeskuksen ja Otson palveluksessa oleville toimihenkilöille.  Samaan aikaan Meto pääsi sopimukseen myös Vapo Oy:n kanssa. Lisäksi Metolla on jäseniä valtion ja kuntien palveluksessa. Heitä koskeva neuvottelutulos saatiin valmiiksi jo aiemmin.

Uudet työehtosopimukset tulevat kaikki voimaan 1.2.2017 ja päättyvät 31.1.2018.

Metsäkeskuksen neuvottelutuloksessa keskeistä on, että esimies ja työntekijä sopivat yhdessä työajan pidennyksen sellaiseen ajankohtaan, jolloin työn tekemiselle on suurin tarve tai kysyntä. Työajan pidennyksen toteutumista seurataan tulos- ja kehityskeskustelun yhteydessä.

Säännöllisessä työajassa pidennetään 32 työpäivän aikana työaikaa 8 tuntia vuorokaudessa ja enintään 40 tuntiin viikossa. Vapaamuotoisessa työajassa vuoden aikana esimiehen kanssa sovitulla tavalla lisätään vuotuista työaikaa 24 tunnilla. Mikäli työajan pidennystä ei ole saatu toteutettua, voidaan työaikaa pidentää kokonaisina päivinä myös käyttämällä pekkaspäiviä tai arkipyhäviikkojen lauantaita.

Myös Vapon neuvottelutuloksessa keskeistä on työajan muutos. Kilpailukykysopimuksen mukaisesti työaikaa pidennetään 24 tuntia vuodessa vuosittaista ansiotasoa muuttamatta.

Meton kaikki sopimusalat ovat nyt saavuttaneet kiky-sopimuksen mukaisen neuvottelutuloksen.

Mikäli työmarkkinajärjestöt toteavat kesäkuun alussa, ettei kilpailukykysopimusta synny, sopimus Meton ja sopimusosapuolten välillä raukeaa.

 

Lisätietoja

Lisätietoja metsäkeskuksen neuvottelutuloksesta järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, p. 0400 620 769 ja Vapon neuvottelutuloksesta neuvottelupäällikkö Erkki Eteläaho, p. 0400 636 261.

METO- Metsäalan Asiantuntijat ry on metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 8 000 ja he työskentelevät luonnonvara-aloilla suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsänhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, luonnonhoidon tehtävissä, opettajina ja asiantuntijoina, muissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Meto on luonnonvara-alan asiantuntijoiden LUVA – Luonnonvarat ry:n jäsenjärjestö.

 

Takaisin