VALIKKO

Metsäasiantuntijoille neuvottelutulos Metsähallituksen ja taimituotannon sopimusaloilla

Tiedote. Julkaistu: 31.05.2016 klo 10:55

METO – Metsäalan Asiantuntijat pääsivät kilpailukykysopimuksen mukaiseen neuvottelutulokseen Metsähallituksen ja taimituotannon sopimusaloilla.

Uudet työehtosopimukset tulevat voimaan 1.2.2017 ja päättyvät 31.1.2018.

Metsähallituksen neuvottelutuloksen keskeisin muutos koskee metolaisten työaikaa. Kilpailukykysopimuksen mukaisesti työaikaa pidennetään 24 tuntia vuodessa ansiotasoa muuttamatta. Vuosityöaikaa pidennetään ensisijaisesti esimiehen ja työntekijän välisessä tulos- ja kehityskeskustelussa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Käytännön ohjeistuksesta sovitaan Metsähallituksessa.  Sopijaosapuolina menettelytavoista ovat pääluottamusmies ja työnantaja.

Myös taimituotannon neuvottelutuloksessa keskeistä on työajan muutos. Työaika pitenee 24 tuntia vuodessa ansiotasoa muuttamatta. Vuosityöaikaa pidennetään ensisijaisesti paikallisesti sopien tarkoituksenmukaisella tavalla.

Mikäli työmarkkinajärjestöt toteavat kesäkuun alussa, ettei kilpailukykysopimusta synny, sopimus metsäasiantuntijoiden ja sopimusosapuolten välillä raukeaa.

 

Lisätietoja Metsähallituksen ja taimituotannon neuvottelutuloksista järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, p. 0400 620 769

METO- Metsäalan Asiantuntijat ry on metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 8 000 ja he työskentelevät luonnonvara-aloilla suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsänhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, luonnonhoidon tehtävissä, opettajina ja asiantuntijoina, muissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Meto on luonnonvara-alan asiantuntijoiden LUVA – Luonnonvarat ry:n jäsenjärjestö.

Takaisin