VALIKKO

Metsäasiantuntijoita tarvitaan kuntapäättäjiksi

Tiedote: Julkaisuvapaa 20.3.2017

Kuntapäättäjät joutuvat alkavalla nelivuotiskaudella kantamaan vastuun poikkeuksellisen isoista ja merkittävistä muutoksista kunnissa ja maakunnissa. Kuntien elinkeino-, työllisyys-  ja talousasiat ovat isojen haasteiden edessä mm. sote- ja maakuntauudistuksen myötä.                                                                                 

– Kuntapäättäjiksi tarvitaan asiantuntijoita, joiden käytännön osaaminen vahvistaa kuntien elinvoimaisuutta ja menestystä, sanoo Metsäalan Asiantuntijoiden puheenjohtaja Håkan Nystrand.

Metsätalous, maatalous, luonnonvarojen kestävä, monipuolinen käyttö ja jalostus ovat vahvasti riippuvaisia yhteiskunnan päätöksistä.

– Metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijat ovat käytännönläheisiä alansa erityisasiantuntijoita, joiden taloudellinen osaaminen on vahvaa, Nystrand sanoo. – He tekevät työssään suuria ja vastuullisia päätöksiä, joissa joudutaan ottamaan laaja-alaisesti eri seurausvaikutukset huomioon. Talouden ohella on huomioitava mm. luonnon monimuotoisuus, infran rakentaminen, kuntalaisten näkemykset, viherrakentaminen ja metsien virkistyskäyttö, kaavoitus, maankäyttö, vesitalous, monet lupa-asiat jne. Näissä asioissa metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoilla on erityisen vankkaa osaamista.

Metsäasiantuntijoiden mielestä kunnanvaltuustoissa ei ole riittävästi alan erityisasiantuntemusta. Alan asiantuntijoita tarvitaan enemmän mukaan päätöksentekoon. Monet päätökset vaikuttavat ratkaisevasti tavallisen kuntalaisen elämään.

– Mitä enemmän päättäjillä on todellista käytännön tietoa, sitä vähemmän tulee kuntalaisille kalliita virheratkaisuja, Håkan Nystrand toteaa.

– Esimerkiksi monissa Suomen kunnissa tie- ja liikenneasiat ja laajemminkin infra on pahasti retuperällä. Juuri nämä asiat ovat metsäasiantuntijoiden vahvaa osaamisaluetta. Ne ovat myös yksi kuntien keskeinen budjettikysymys, joka täytyy pystyä hoitamaan kustannustehokkaasti ja samalla elinkeinoelämä ja kuntalaiset huomioon ottaen.

Myös esimerkiksi puun käyttö julkisissa rakennusinvestoinneissa, kuten kouluissa ja päiväkodeissa, tai vaikkapa lämpölaitoksissa tuo kuntalaisille työtä ja toimeentuloa. Lisäksi se on luonnonvarojen kestävää käyttöä ja terveellisen elinympäristön rakentamista.

Kunnat ovat suuria metsänomistajia ja metsillä on kunnalle ja kuntalaisille suuri merkitys. Ne tarjoavat virkistystä, luonnontuotteita ja niistä saadaan oikein ja pitkäjänteisesti hoidettuna kunnan tarvitsemaa taloudellista tuottoa. Kuntapäättäjät linjaavat, miten metsiä hoidetaan ja hyödynnetään kuntalaisten hyväksi.

– Metsäammattilainen on mielestämme se asiantuntija, jota kannattaa silloin kunnanvaltuustossa kuunnella. Hän on käytännönläheisenä alan erityisasiantuntijana juuri se tärkeä lenkki kuntalaisen ja kuntaorganisaation välillä, Håkan Nystrand toteaa.

– Päätöksentekijälle on aina suureksi eduksi, jos hän omassa työssään kohtaa samoja haasteita kuin mitä nousee esille valtuuston kokoushuoneessa. Silloin hän osaa arvioida myös päätösten todelliset kustannukset ja seuraukset.

 

METO- Metsäalan Asiantuntijat ry on metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 7 000 ja he työskentelevät luonnonvara-aloilla suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsänhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, luonnonhoidon tehtävissä, opettajina ja asiantuntijoina, muissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Meto on luonnonvara-alan asiantuntijoiden LUVA – Luonnonvarat ry:n jäsenjärjestö.

 

Takaisin