VALIKKO

Metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöille syntyi työehtosopimus

TIEDOTE 10.1.2018
Julkaisuvapaa

Yksityismetsätalouden Työnantajat (YT) ja Metsäalan Asiantuntijat (METO) saavuttivat illalla 9.1. neuvottelutuloksen työehtosopimukseksi ajalle 1.2.2018 – 29.2.2020 eli sopimuskausi on 25 kuukautta.

Uusi työehtosopimus tuo toimihenkilöille 3,3 prosentin korotuksen palkkoihin seuraavasti: 1.2.2018 1,3 prosentin yleiskorotus ja lisäksi 1,0 prosentin järjestelyvara, jonka jakoperiaatteet sovitaan paikallisesti.

1.2.2019 toteutuu 1,0 prosentin yleiskorotus. Sopimuksen piirissä on 1030 toimihenkilöä, jotka työskentelevät metsänhoitoyhdistyksissä, yhteismetsissä sekä näiden omistamissa yhtiöissä.


Lisätietoja:

Neuvottelupäällikkö Erkki Eteläaho, METO – Metsäalan Asiantuntijat, puh. 0400 636261

Puheenjohtaja Håkan Nystrand, METO – Metsäalan Asiantuntijat, puh. 040 7615176

 

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry on metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 7 000 ja he työskentelevät luonnonvara-aloilla suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsänhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, luonnonhoidon tehtävissä, opettajina ja asiantuntijoina, muissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.

 

Takaisin