VALIKKO

Opetushallituksen ennakointiryhmä koolla Agrologien Liiton ja Meton toimistolla

Opetushallituksen Luonnonvarat- elintarvike ja ympäristö -ennakointiryhmä kokoontuu paraikaa Agrologien Liiton ja METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n toimistolla, Agrologien Liiton kutsumana.

Kokouksen osallistujat kuulivat heti alkuun katsauksen Agrologien Liiton toiminnasta.

Ennakointiryhmien tehtävänä on mm. tehdä ammatillisen koulutuksen kehittämiseen liittyviä aloitteita tai suosituksia opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä Opetushallitukselle. Lisäksi ne voivat tehdä tutkimus- ja kehittämisehdotuksia esimerkiksi korkeakouluille. Ennakointiryhmät voivat julkaista myös erilaisia muita kannanottoja. Ennakointiryhmien kannanotot ovat itsenäisiä näkemyksiä, ne eivät edusta Opetushallituksen kannanottoja.


Kuva: Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö -ennakointiryhmän jäseniä: (vas.) Pasi Pakkala (XAMK), Markku Kokkonen (Opetushallitus), Susanna Aro (MTK), Ilpo Hanhijoki (Opetushallitus), Tiina Eklund (METO – Metsäalan Asiantuntijat ry), Tuomo Pesonen (Oulun AMK) sekä Agrologien Liiton toimintaa esitellyt toiminnanjohtaja Anne Laitinen.

 

TTS Työtehoseuran tutkija Eila Lautanen esitteli metsäalan koulutuksen laadun kehittämistyötä. Metsäala on edelläkävijä laadullisessa koulutustutkimuksessa, sillä muilla koulutusaloilla ei vastaavaa tutkimusta ole vielä tehty. Osaamistarpeiden määrittäminen metsäalan opiskelijoille on tehty laajassa työelämäyhteistyössä.

Kuva: (vas.) LEY-ennakointiryhmän pj Susanna Aro (MTK), TTS Työtehoseuran tukija Eila Lautanen ja Opetushallituksen opetusneuvos Markku Kokkonen.

 

Kokouksessa läsnäolevia, lisäksi Teams/Skype -linjojen kautta osallistujia ympäri Suomen, mm. MMM:stä.

Takaisin