VALIKKO

Puheenjohtaja Borgman Bettina Sågbomin haastattelussa

Metsäalan asiantuntijoiden puheenjohtaja Stefan Borgman oli haastateltavana Svenska Ylen radiokanava Vegan suorassa radiolähetyksessä ”Slaget efter tolv” klo 12.03 alkaen. Ohjelman juonsi Bettina Sågbom aiheena ”Suomen metsät ja lajien uhanalaisuus”. Mukana debatissa olivat myös ympäristöministeriön ympäristöneuvos Marina von Weissenberg ja Luonnontieteellisen keskusmuseon johtaja Leif Schulman.

Perinneympäristöjen lajit erityisen uhanalaisia
– metsissä ei niin radikaalia muutosta aiempaan

Punaisesta kirjasta Borgman toteaa, että kirja on kokonaisuudessaan hyvä asia:

– On hyvä, että meillä on tällainen tutkimus. Olen aina peräänkuuluttanut tutkimuksen ja faktojen perään, Borgman sanoo.

Borgman vertaa edellistä ja nykyistä Punaista kirjaa, kahta Suomen lajien uhanalaisuus -tutkimusta, toisiinsa ja muistuttaa:

– Metsissä ei ole kuitenkaan meneillään niin radikaali muutos, kun verrataan edelliseen punaiseen kirjaan. Uhanalaisia metsälajeja oli vain 19 enemmän kuin viimeksi. Erityisesti uhanalaisia ovat mm. kulttuurielinympäristöjen lajit, muistuttaa Borgman.

– Positiivisena ihmisenä toivon, että toiminnot kehittyvät ja suunta on kohti parempaa, hän sanoo.

Borgmanin mukaan metsäammattilaiset ovat todellisia ”metsien sankareita”. He tekevät arvokasta ja osaavaa työtä.

–  Ei ole esimerkiksi olemassa yhtä avohakkuuta. Jokainen hakkuu on yksilöllinen ja vaatii persoonallien toimintatavan, muistuttaa Borgman.

Metsälain 10 § ei riitä?

Ympäristöministeriön Marina von Weissenberg näkee, että metsälain 10 § on pienialainen, eikä näe sen olleen riittävän tehokas.

Borgman muistuttaa, että meillä lainsäädäntö on pohjavaatimus, mutta;

– Sen päälle tulevat metsäsertifioinnin vaatimukset, hyvän metsänhoidon suositukset ja esimerkiksi Monimetsä-projekti. Ja on 600.000 metsänomistajaa, ketkä päättävät metsänsä kasvatuksesta. Moni säästää arvokkaita alueita omissa metsissään, mutta niitä ei ole missään luvuissa mukana, muistuttaa Borgman.

Ihmisen toiminta ja hakkuut myös auttavat luontoa:

– Metsänhakkuu vaaditaan kulttuurielinympäristöissä, tai kuusi valtaa alaa, muistuttaa Borgman.

Suomessa on suojeltu Euroopan tasolla hyvin metsiä:

– Yli puolet Euroopan tiukasti suojelusta metsästä on Suomessa, muistuttaa Borgman.

Juontaja Bettina Sågbom ei halua, että puhutaan Euroopasta:

– Meidän ei pidä puhua siitä, mitä tanskalaisten tulisi tehdä. Haluan, että keskitymme siihen, että mitä me voimme tehdä täällä Suomessa, Sågbom opasti keskustelijoita.

Haahkakato metsästäjien syytä?

Marina von Weissenberg epäilee haahkakadon syyksi metsästäjiä. Hän näkee, että metsästäjien, metsästyksen ja lintukatojen yhteyksiä pitää selvittää tarkemmin.

Borgman muistutti, että teeri- , metso- ja riekkokannat olivat vahvistuneet viime vuonna yli 40 prosenttia.

Marina von Weissenberg muistutti vielä lopuksi:

– Punaisen kirjan pitää elää – vaalit ovat tulossa, muistuttaa ympäristöministeriön Weissenberg.

 

(Yllä oleva teksti on käännetty suorasta lähetyksestä 11.3.2019 klo. 12.03-12.43. Tekstiä korjattu klo 14.54)

Takaisin