VALIKKO

Puunhankinnan avainhenkilöiden työehdoista sopu hyvässä yhteistyössä

Metsäteollisuus ry:n ja METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n (Meto) neuvotteluita käytiin haastavissa olosuhteissa 28.1.2020 – 11.3.2020 välisenä aikana. Virallisia neuvotteluja käytiin yhteensä 15, minkä lisäksi käytiin muita keskusteluja.

Saavutettu työehtosopimus (TES) on yleisen linjan mukainen: palkankorotukset 3,3 % ja sopimuskauden laskennallinen kustannusvaikutus 4,6 %. Pidennetyllä sopimusajalla poistettiin kiky-tunnit uudesta työehtosopimuksesta ja samalla palautuivat vanhan TES:in kirjaukset vapaapäivistä.

Nämä neuvottelut näyttivät sen, että neuvotteluja voidaan käydä myös sopuisasti ja luottamuksellisesti. Meto toi neuvottelupöytään erilaisia luovia ratkaisumalleja.

– Työkalupakissamme oli aina erilaisia vaihtoehtoja pahojen solmujen avaamiseen. Yksi Meton avauksista oli siirtyminen jatkuvan kehittämisen neuvottelukäytäntöön tämän sopimuskauden aikana. Tämä käytäntö poistaisi vanhan ja jäykän neuvottelukulttuurin ja mahdollistaisi dynaamisen ja joustavan sopimismahdollisuuden, kertoo METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n puheenjohtaja Stefan Borgman.

Tässä sopimuksessa allekirjoittaneet liitot perustavat työryhmän, jonka tarkoituksena on selvittää alan työhyvinvointia, työssäjaksamista ja työturvallisuutta koskevia hyviä käytäntöjä sekä kehittää toiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta. Samalla sopijaosapuolet korostavat jatkuvan neuvottelun periaatteen merkitystä sopimuskauden aikana ja valmistautuessa seuraaviin työehtosopimusneuvotteluihin syksyllä 2022.

– Maailma ympärillämme on muuttunut yllättäen muutaman viikon sisällä. Koronavirusepidemia on vakava terveysuhka ja sitä kautta sillä on valtava vaikutus maailman talouteen. Seuraavat TES-neuvottelumme ovat yli kahden vuoden kuluttua. Nyt näyttää siltä, että tuolloin neuvotteluista tulee tätäkin neuvottelukierrosta haastavammat. Uskon, että nyt aloitettava uusi neuvottelukäytäntö auttaa silloin neuvottelutuloksen saavuttamisessa, toteaa Meton neuvottelupäällikkö Markku Varis.

Lisätietoja:

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n puheenjohtaja Stefan Borgman, puh. 040 158 88 15

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n neuvottelupäällikkö Markku Varis, puh. 044 – 7616 446

Metsäteollisuus ry:n tiedote neuvottelutuloksesta

Takaisin