VALIKKO

Saksalaismetsissä Berliinin seudulla

TEKSTI JA KUVAT ESA RANTANEN

Matkamme tarkoitus oli päästä tutustumaan pohjoissaksalaisten metsien käyttöön ja ominaispiirteisiin. Kohteiden sijainnin vuoksi alun perin suunniteltu Hampurin seutu vaihtui Berliinin alueeksi. Kohteet olivat entisen Itä-Saksan alueella. Suunniteltuna oli kolme erillistä metsäkohdetta.  Matkan tarkoitus oli olla myös virkistyksellinen normaalin arkityön katkaisemiseksi. Yleinen tuntuma oli, että tavoitteet täyttyivät.

15.9. iltapäivällä 21 Lounais-Suomen Metsänhoitoyhdistysten Metsäasiantuntijaa sekä neljä puolisoa lähti Vantaalta lentokoneella kohti Saksaa. Berliinin Tegelin kentälle saavuimme kahden tunnin lennon jälkeen. Meitä oli vastassa bussi ja suomalainen, Berliinissä pitkään asunut opas. Hänen johdollaan kiersimme kaupunkia parin tunnin ajan nähtävyyksiä katsellen. Näimme mm. olympiastadionin, Brandenburgin portin, laajaa Tiergartenin puistoaluetta, televisiotornin, Berliinin muurin jäänteitä sekä siihen liittyneen Checkpoint Charlie -rajanylityspaikan.  Hotellimme sijaitsi keskusta-alueella.  Tutustumista kaupunkiin oli helppo jatkaa omatoimisesti illalla ja muina päivinä.

16.9. aamiaisen jälkeen suuntasimme bussilla Berliinin itäpuolella olevalle Berliinin ja Brandenburgin metsiä hoitavan valtionhallinnon metsäosastolle, Berliner Forsten (Landesforstamt). Herr Riestenpatt selvitti heidän organisaationsa historiasta nykypäivään, toimintaympäristön, tehtävät ja tietoja metsistä.

Metsäala on 28 500 ha. Berliinin kokonaisalasta metsää on 18 %. Metsien pääasiallinen käyttötarkoitus on toimia virkistysalueina. Osa alueista on pohjaveden tuottoalueita ja tämä otetaan huomioon puulajivalinnoissa. Metsissä halutaan edistää paikallista kasvillisuutta ja eläimistöä. Metsillä on vaikutusta kaupunki-ilmastoon ja ilman laatuun. Ainespuuta hyödynnetään kestävästi.

Toiminta metsissä ylläpitää myös työpaikkoja. Maastossa metsäkierroksella tulivat eri käyttötarkoitukset esille. Ylimääräistä työtä aiheuttaa metsiin kotiutunut aasialainen pensaslaji, joka haittaa metsän uudistumista ja maaston virkistyskäyttöä. Kemiallisia torjuntakeinoja ei käytetä. Runsas eläinkanta pakottaa suojaamaan istutettavat taimet.

Iltapäivän kohde oli Eberswaldessa, jossa sijaitsee metsäalan tutkimus- ja koulutuskeskus, Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde. Herr Engel kertoi laitoksen toiminnasta metsäalan tiedon tuottajana sekä jakajana. Metsäkohteena oli 8 eri eurooppalaisen mäntyalkuperän kasvu- ja laatuseuranta-koealue. Toisena kohteena oli runsaspuustoinen, 55-vuotias douglaskuusikko, joka koostui 26 pohjois-amerikkalaisesta alkuperästä. Näiden soveltuvuutta Koillis-Saksan olosuhteisiin seurataan.

17.9. tutustuimme Boscor GmbH -yhtiöön Felixseessä, aivan Puolan rajan tuntumassa. Yhtiö hoitaa suurten yksityismetsänomistajien metsäasioita. Tilalla, jossa liikuimme, oli 1850 ha metsää. Puustosta männyn osuus on yli 70 prosenttia, 20 % on koivua. Keskimäärin puustoa on 210 m3/ha, ikä on 57 vuotta.

Metsissä suoritetaan koneellisesti hakkuita hieman kasvua vähemmän. Taloudellinen tulos pyritään varmistamaan sopivilla puulajeilla ja oikea-aikaisilla toimenpiteillä. Douglaskuusta oli istutettu vallitsevan puuston alle 5 m välein, ja siitä pyritään saamaan kattava puulaji myöhemmässä vaiheessa.

18.9. aamupäivällä tutustuimme vielä kaupungin lähikohteisiin ennen lentokentälle lähtöä.  Kotimaan kamaralle laskeuduimme kello 18.

Matkamme mahdollistaneita tukijoita olivat Metsämiesten Säätiö sekä Lounais-Suomen metsänhoitoyhdistysten säätiö.  Parhaimmat kiitokset!

Berliinin reissu_kuvat

Takaisin