VALIKKO

Stora Enso ja Meto allekirjoittivat yrityskohtaisen työehtosopimuksen

LEHDISTÖTIEDOTE 7.12.2022

 

STORA ENSO OYJ JA METO ALLEKIRJOITTIVAT YRITYSKOHTAISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Stora Enso Oyj ja METO – Metsäalan Asiantuntijat ry allekirjoittivat uuden metsätoimihenkilöitä koskevan yrityskohtaisen työehtosopimuksen 1.12.2022.

Sopimus turvaa voimassaoloaikana ansiokehitystä ja työehtosopimuksella taataan tasapuoliset ja ennalta sovitut työehdot sopimuksen piiriin kuuluville metsätoimihenkilöille. Rakentavassa hengessä saavutettu neuvottelutulos takaa työrauhan niin työnantajalle kuin toimihenkilöillekin.

Yrityskohtainen työehtosopimus on neuvoteltu nykyisen työehtosopimuksen pohjalta, jota on uudistettu ja nykyaikaistettu henkilöstön ja liiketoiminnan näkökulmista. Keskeiset työsuhteen ehdot ovat säilyneet muuttumattomina. Sopimusta kehitetään henkilöstön kanssa vuoropuhelussa, jatkuvan neuvottelun periaatteella.

Voimassa olevan työehtosopimuksen työehtoja noudatetaan kaikilta osin 31.12.2022 saakka. Yrityskohtainen sopimus on voimassa 1.1.2023 – 30.4.2024. Sopimuksessa sovitut palkankorotukset noudattavat Stora Enso Oyj:ssä aikaisemmin tehtyjä palkkaratkaisuja.

 

STORA ENSO OYJ                                 METO – METSÄALAN ASIANTUNTIJAT RY

 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Stefan Borgman, METO – Metsäalan Asiantuntijat ry, p. 040 1588 815

 

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry (Meto) on 127-vuotias metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 6 000 ja he työskentelevät luonnonvara-alalla metsäasiantuntijoina, suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsänhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, luonnonhoidon tehtävissä, opettajina ja asiantuntijoina, muissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Myös metsäalan opiskelijat ovat Meton jäseniä.

Takaisin