VALIKKO

STTK:n hallitus: Työmarkkinaratkaisun avaimet paikallisen sopimisen kehittämisessä

Tiedote 17.2.2016

 STTK arvioi, että työmarkkinaneuvotteluissa on lähiviikkoina ratkaisun paikat. Tänään kokoontunut järjestön hallitus kuitenkin painottaa, että kokonaisuuden kannalta on keskeistä se, miten paikallisen sopimisen edistämistä koskevat neuvottelut etenevät.
– STTK:n lähtökohta on, että paikallista sopimista kehitetään jatkossakin työ- ja virkaehtosopimusten kautta. Maan hallituksen tuore linjaus on tässä mielessä hyvä, puheenjohtaja Antti Palola tiivistää.

Palola korostaa, että vaikka paikallista sopimista ja työmarkkinaratkaisua on neuvoteltu eri pöydissä, asiat liittyvät kiinteästi toisiinsa.
– Tulevaisuuden työmarkkinoilla tarvitaan nykyistä enemmän paikallista sopimista. Ei ole yhdentekevää, miten sitä kehitetään. Sopimisen sisällöt on tultava työ- ja virkaehtosopimuksista. Lainsäädännön kautta tapahtuva, työ- ja virkaehtosopimukset ohittava sopiminen miellettäisiin pakoksi ja uhaksi sielläkin, missä se on jo arkea ja missä sopimisen kulttuuri toimii.

STTK teetti helmikuun alussa Taloustutkimuksella tutkimuksen, joka muun muassa osoittaa, että yrityksillä on valmius vahvistaa henkilöstön edustajan asemaa paikallisen sopimisen edistämiseksi. Yritykset ovat myös paikallisesti sopien valmiita maksamaan henkilöstölle enemmän palkkaa tai tulospalkkiota, jos yrityksen tulos kohenee.
– Nämä ovat rohkaisevia viestejä ja osoittavat, että paikallista sopimista on mahdollista kehittää yhteisymmärryksessä palkansaajien ja työnantajien välillä sopimusjärjestelmää kunnioittaen, Palola sanoo.

Tavoitteena palkkaratkaisun jatkaminen

STTK tavoittelee laajaa työmarkkinaratkaisua, joka on vaihtoehto hallituksen pakkolakisuunnitelmille ja jatkaa voimassa olevaa työllisyys- ja kasvusopimusta vuodella. Tehtävä ei ole helppo, ja kaikkien osapuolien vastaantuloa tarvitaan.
– Kustannuskilpailukykyä vahvistavien toimien lisäksi palkoista voitaisiin sopia vuodeksi eteenpäin. Samalla pitäisi sopia askelmerkit tulevaisuuden työmarkkinamallin – niin sanotun Suomen mallin – kehittämiseksi, Antti Palola esittää.

 

Lisätietoja STTK:ssa: puheenjohtaja Antti Palola, puhelin 040 509 6030.

 

Takaisin