VALIKKO
EU-metsäasioihin lisää yhteistyötä

EU-metsäasioihin lisää yhteistyötä

Osallistuin tänään EU14 kokonaisuuden alle kuuluvaan EU-asioiden komitean metsäjaoston kokoukseen. Väkeä oli hyvin paikalla, sekä toimijoita että ministeriöiden vastuuhenkilöitä. Usein nämä kokoukset keskittyvät EU politiikan yksityiskohtiin jossain tietyssä neuvottelutilanteessa ja kokoukset hakevat yleensä evästystä Suomen kannanmuodostuksiin.

Tänään oli selkeästi toisentyyppinen kokous. Keskityttiin laajempiin kokonaisuuksiin, haettiin mahdollisuuksia ja haasteita prosesseista.

  • Lulucf trilogineuvotteluihin tulee MMM:n neuvottelijoiden mukaan joulukuussa huipentuma Viron vielä toimiessa EU:n puheenjohtajamaana.
  • EU:n metsästrategian ja biotalousstrategian uudistamiset käynnistyvät, mihin MMM:n ja toimijoiden edustajat, riippuen kokouksista, osallistuvat.
  • EU:n uusiutuvan energian direktiivin kestävyyskriteereistä väännetään luultavasti TEM:n mukaan kättä ensi vuonnakin, vaikka Viro vielä loppuun asti yrittää läpimurtoa.
  • Keskustelu siitä, miten viemme EU:n kiertotalouskysymyksiä eteenpäin tulevaisuudessa, on käynnissä. Metsäsektori on kiertotaloutta parhaimmillaan, koska meillä on kierron lisäksi selkeä uusiutuvuuselementti. Kiertoon tulee tuoreita resursseja.

Tässä vaan muutama esimerkki siitä, mikä meitä odottaa lähiaikoina ja ensi vuonna EU:n metsävaikuttamisessa.

Tämän vuoden kokemusten perusteella meidän pitää Suomessa tehostaa otteitamme EU:n asioista, jotka koskevat metsäsektoria ja biotaloutta. On ollut ilahduttavaa seurata, että viime kuukausien aikana maan eduskunta ja kansanedustajat ovat heränneet näihin asioihin. EU on läsnä ja vaikuttaa meidän jokaiseen metsähehtaariimme Suomessa. On pelkästään semantiikkaa, puhummeko EU:n metsästrategiasta vaiko EU:n metsäpolitiikasta.

Olemme keskustelleet Meton hallituksessa EU-vaikuttamisesta syksyn aikana. Huolestuneisuus on kasvanut päivä päivältä siitä, miten hoidamme Suomessa yhteisiä metsäintressejämme ennakoivasti ja koordinoidummin tulevaisuudessa. Meidän pitää nyt mahdollisimman pian istua alas, sekä toimijoiden että valtiovallan, yhdessä pohtimaan Suomen metsäintressien hoitoa EU-tasolla.

Tässä aamulla julkaistu tiedote aiheesta.

Håkan Nystrand
puheenjohtaja
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry

 

 

 

Takaisin