VALIKKO

Tänään vietetään Maailman Metsäpäivää!


Vuoden 2023 Maailman Metsäpäivää (International Day of Forests) juhlitaan teemalla ”Metsät ja terveys”, jolla halutaan tuoda esille, kuinka metsät ylläpitävät terveytemme kaikkia osa-alueita:

 

  • ilman ja vesien puhdistamisesta
  • tarjoavat ruokaa, polttoaineita ja lääkkeitä
  • antavat ihmisille tuloja

Suomessa metsäasiat ovat hyvin

Maailmasta katoaa vuosittain noin Islannin kokoinen alue metsää. Metsien kasvilajeista kahdeksan prosenttia on uhanalaisia ja viittä prosenttia metsien eläinlajeista uhkaa sukupuutto. Metsistä huolehtiminen edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja torjuu ilmastonmuutosta.

Suomessa metsiä on runsaasti ja niistä on huolehdittu hyvin. Kaikilla mittareilla olemme maailman johtavia maita niin metsien määrässä pinta-alallisesti kuin puumäärältään, metsien suojelussa, metsien monimuotoisuuden vaalimisessa ja metsäpalojen vähyydessä. Samalla metsät tuovat hyvinvointia Suomelle monin tavoin. Maamme toimii hiilinieluna ja meillä maailman puhtainta ilmaa hengittää.

Upea saavutus – Hyvä Suomen metsäasiantuntijat ja metsänomistajat!

 

YK:n Maailman Metsäpäivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013.

Teemapäivän kotisivu: https://www.fao.org/international-day-of-forests/en/

 

Takaisin