VALIKKO

Tiedote: Metsäasiantuntijat jatkavat STTK:ssa

 

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry on päättänyt, että metsäasiantuntijat eivät lähde mukaan uuteen keskusjärjestöön. Meton hallitus ei tehnyt perjantaina uutta esitystä valtuustolle keskusjärjestöasiasta. Samalla järjestö on linjannut, että Meto sitoutuu jatkossakin olemaan aktiivisesti mukana STTK:n toiminnassa ja kehittämistyössä.

Meto oli keskusjärjestöhankkeen selvitystyössä mukana useammassa työryhmässä. Jo nyt on kuitenkin selvää, että uusi keskusjärjestöhanke ei tule toteutumaan ainakaan suunnitellussa laajuudessa ja aikataulussa.

– Toimintatapa STTK:ssa sopii hyvin meidän jäsenkunnalle. Meillä on STTK:ssa parhaat mahdollisuudet ajaa jäsenten sekä metsä- ja luonnonvara-alan asioita menestyksekkäällä ja modernilla tavalla, sanoo Meton puheenjohtaja Håkan Nystrand.

– Nyt on paikallaan, että STTK aloittaa oman järjestöllisen uudistustyön. Meto on mielellään mukana tässä työssä, koska uskomme, että keskusjärjestöllä on hyvät mahdollisuudet rakentaa tulevaisuuden uudenaikaista yhteistyötä ja edunvalvontaa, Håkan Nystrand toteaa

Lisätietoja: puheenjohtaja Håkan Nystrand, puh. 040 761 5176

 

METO- Metsäalan Asiantuntijat ry on metsä- ja luonnonvara-alan asiantuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäseniä on noin 8 000 ja he työskentelevät luonnonvara-aloilla suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsänhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, luonnonhoidon tehtävissä, opettajina ja asiantuntijoina, muissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.

Takaisin