VALIKKO

Tornator Oyj ja METO allekirjoittivat yrityskohtaisen työehtosopimuksen

Tornator Oyj ja METO – Metsäalan Asiantuntijat ry ovat allekirjoittaneet uuden metsätoimihenkilöitä koskevan yrityskohtaisen työehtosopimuksen 11.10.2022.

Hallinnot ovat hyväksyneet yrityskohtaisen työehtosopimuksen syyskuun aikana.Yrityskohtainen työehtosopimus on neuvoteltu nykyisen työehtosopimuksen pohjalta lisäten siihen aiemmat yrityksessä voimassa olevat paikalliset sopimukset sekä voimaan tulleet lakimuutokset mm. vanhempainvapaiden osalta.

Keskeiset työsuhteen ehdot ovat säilyneet muuttumattomina, mutta selkeä muutos on harjoittelijoiden lisääminen työehtosopimuksen piiriin.
Sopimus turvaa voimassaoloaikana ansiokehitystä ja työehtosopimuksella taataan tasapuoliset ja ennalta sovitut työehdot sopimuksen piiriin kuuluville metsätoimihenkilöille. Rakentavassa hengessä saavutettu neuvottelutulos takaa työrauhan niin työnantajalle kuin toimihenkilöillekin.

Sopimusta kehitetään henkilöstön edustajien kanssa vuoropuhelussa, jatkuvan neuvottelun periaatteella.

Tornator Oyj järjestää toimihenkilöille verkkotilaisuuden lokakuussa, jossa käydään läpi yrityskohtaisen työehtosopimuksen sisältöä.
Voimassa olevan työehtosopimuksen työehtoja noudatetaan kaikilta osin 31.12.2022 saakka. Yrityskohtainen sopimus astuu voimaan 1.1.2023. Sopimuksen voimaantulovuoden 2023 palkankorotukset maksetaan

1.4.2023 jälkeisen palkanmaksun yhteydessä. Sovittu palkankorotus noudattaa palkankorotuksen osalta yleistä linjaa.

TORNATOR OYJ METO – METSÄALAN ASIANTUNTIJAT RY

Lisätietoja:
Outi Nevalainen, Tornator Oyj
Markku Varis ja Kari Pulliainen, Meto ry

Takaisin