VALIKKO

TTS:n tiedote: Onko Metsäkoulutus metsässä?

TTS Työtehoseura ja Maa- ja metsätalousministeriö järjestivät yhteistyössä 3.10.2018 klo 12:30 -16:00 Säätytalolla metsäalan koulutuksen tulosseminaarin aiheesta: ”Onko metsäkoulutus metsässä?”.  Seminaari kokosi usean eri hankkeen aikana syntyneet tutkimustulokset koulutuksen tuottaman osaamisen ja työelämävastaavuuden laadusta ja työllistävyydestä sekä esitteli koko kehittämistyön tavoitteena syntyneen tutkintotasoittaisen ja oppilaitoskohtaisen laatumittariston. Metsäala on ensimmäinen koulutusala, jolla on oppilaitosten johtamisen ja koulutuksen kehittämisen välineeksi kehitetty yhteinen työkalu käytössään.

Seminaarissa esiteltiin viimeisimmät laadun mittaustulokset metsäalan ammatillisesta, ammattikorkea -ja yliopistokoulutuksesta. Ammatillisen koulutuksen laatumittausta esitteli metsäalan kehityspäällikkö Eila Lautanen ja korkeakoulutuksen tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Työtehoseurasta. Työelämän puheenvuorot koulutuksen onnistuneisuuteen toi Koneyrittäjien Liito ry:n varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola sekä Stora Enson Suomen metsäjohtaja Janne Partanen. Laatututkimuksen tuottamaa lisäarvoa koulutukselle pohti koulutusvastaava Pasi Pakkala Xamk:sta.

Kehittämistyön tukijan näkökulma kuultiin Metsämiesten säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilältä ja lopuksi Metsä- ja bioenergiayksikön päällikkö, metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriöstä pohti tulosten valossa, miten Metsästrategia 2025 tukee alan koulutuksen kehittämistä. Seminaarissa palkittiin seitsemän henkilöä, jotka ovat antaneet merkittävän panoksen laatumittariston syntymiseen.  Palkittuja ovat: Ilari Pirttilä, Jyrki Ketola, Kari Airaksinen, Pasi Pakkala, Tiina Eklund, Jukka Mäntylä ja Ville Manner.  Seminaarin puheenjohtajana toimii TTS Työtehoseuran toimitusjohtaja Juha Ojala.


METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n Tiina Eklund oli palkittujen joukossa, kuvassa toinen vasemmalta.
—————————————————————————————————-

Metsäkoulutuksen laatumittaristoa on kehitetty vuodesta 2011 alkaen useassa TTS:n johtamassa hankkeessa. Hankkeiden rahoittajina on toimineet Metsämiesten säätiö sekä Maa- ja metsätalousministeriö.

Seminaarin puheenvuorot julkaistiin seminaarin päätyttyä klo 16:00 osoitteessa: www.tts.fi/tulosseminaari

Työn tuottavuus ja koulutuksen työelämävastaavuus on TTS Työtehoseuran ydinosaamista. Metsäteollisuus on Suomen suurin vientiala, jossa investoidaan paljon ja kehitys on nopeaa. Metsäkoulutuksen tutkimus tuottaa tietoa ja kehittämisen apuvälineitä metsäalan koulutuksen kaikille tasoille: ammatilliselle koulutukselle, MTI- ammattikorkeakouluille ja yliopistojen metsätieteiden osastoille yhteistyössä työelämän, oppilaitosten ja viranomaisten kanssa.

Lisätietoja:

Eila Lautanen, metsäalan kehityspäällikkö, TTS Työtehoseura 044 714 3686 eila.lautanen@tts.fi

Juha Ojala, toimitusjohtaja, TTS Työtehoseura, 050 5673 908, juha.ojala@tts.fi

Takaisin