VALIKKO

Turvallinen ja laadukas työ PEFC-vaatimuksena

Alla on Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:n raportti vuoden 2016 PEFC-ryhmäsertifioinnin auditoinneissa todetuista puutteista, jotka kohdistuivat kriteeriin numero 22. Kehotamme kaikkia metolaisia tiedostamaan kyseisen kriteerin vaatimukset ja toimimaan sekä vaikuttamaan siten, että kriteeriä noudatetaan. Kyseinen kriteeri sisältää myös huomattavan paljon lain määräämiä asioita, joten poikkeamat näistä ovat vakavia ja vaarantavat mm. työntekijän terveyden.

Sertifiointiterveisin

Erkki Eteläaho, neuvottelupäällikkö

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry

 

—————————————————————————————————————————–

Turvallinen ja laadukas työ PEFC-vaatimuksena

PEFC-sertifioinnin yksi keskeinen elementti on varmistaa työntekijöiden edellytykset turvalliseen ja laadukkaaseen työhön. Näitä tekijöitä sanelee lainsäädäntömme ja PEFC-sertifioinnin kriteeri 22.

Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin vuoden 2016 tarkastuksissa ilmeni kaikilla viidellä alueella huomautettavaa kriteerin osalta mm. puutteita ensiaputaidoissa ja työturvallisuusohjeissa sekä epäselvyyksiä työterveyshuollon järjestämisessä.

Ohjeistusta ja ennakointia

PEFC-sertifioinnista huolimatta työnantajien on huolehdittava työntekijöidensä turvallisuudesta, koska tämä säädetään työturvallisuuslaissa.

Työn- ja urakanantajalla täytyy olla menettelytapa, jolla he varmistavat, että teetetty työ ei vaaranna työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä. Työstä aiheutuvat vaarat ja riskit terveydelle on kartoitettava, ja niiden hallitsemiseksi laadittu suunnitelma on päivitettävä ajantasaiseksi. Ensiapukoulutus täytyy päivittää kolmen vuoden välein.

Työntekijöille pitää antaa yleiset työturvallisuusohjeet ja tarvittaessa työmaakohtaiset ohjeet, joissa tiedotetaan työturvallisuutta vaarantavista tekijöistä ja maastokohdista. Ohjeistuksen täytyy kattaa ketjun kaikki työvaiheet. Onko organisaatiossanne esimerkiksi ohjeistettu kypärän käyttö työmailla?

Työterveydestä, työhyvinvoinnista ja tasa-arvosta huolehditaan

Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajia järjestämään työterveyshuollon työntekijöille. Vaikka työterveyshuolto olisi järjestetty, niin työterveyshuollon käytännöt ja yhteystiedot eivät välttämättä ole työntekijälle selvät. Työnantajan on myös järjestettävä työntekijöilleen olosuhteisiin sopivaa työkykyä yläpitävää toimintaa henkilöstön koosta riippumatta.

Jos henkilöstöä on säännöllisesti vähintään 30 henkeä, on laadittava vuosittain tasa-arvosuunnitelma, joka koskee erityisesti palkkausta sekä muita palvelussuhteen ehtoja.

Edellä mainitut työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvät asiat voivat sisältyä organisaation työsuojelun toimintaohjelmaan tai henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan.

Muuta huomioitavaa

Työhön liittyvät ohjeet tulee antaa työntekijän ymmärtämällä kielellä. Tarvittaessa hänellä on oltava käytettävissä tulkkaustaitoinen henkilö työhön liittyvissä asioissa. Metsätöihin liittyviä työoppaita on jo saatavilla muutamilla eri kielillä.

Lisätietoja ja neuvoja löytyy mm. Työterveyslaitoksen ja työnantajajärjestöjen sivuilta.

 

Aija Tapio
Sertifiointiasiamies
aija.tapio@kestavametsa.fi
Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry

 

 

 

 

 

 

 

Takaisin