VALIKKO

Uuden keskusjärjestön valmistelu etenee

Tiedote 12. helmikuuta 2016

Uuden keskusjärjestön valmistelu etenee. Ohjausryhmä viimeisteli hankkeen selvitystyötä Kirkkonummella 11. – 12. helmikuuta.

Ohjausryhmällä on yhteinen näkemys uuden keskusjärjestön hallintomallista, säännöistä, päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmästä, taloudellisesta pohjasta ja liittojen jäsenmaksusta, uuden järjestön toiminnan painopisteistä sekä liittojen ja uuden keskusjärjestön työnjaosta.

Selvitystyön pohjalta viimeisteltävät esitykset ja avoinna olevat asiat käsittelee kaikkien hankkeeseen osallistuvien liittojen kokous 2. maaliskuuta.

Liittojen kokouksen päätökset ovat pohja kunkin liiton päätöksenteolle kevään aikana.

Tavoitteena on allekirjoittaa uuden keskusjärjestön perustamisasiakirja kesäkuun alussa.

– Nopeat muutokset työelämässä edellyttävät nyt vahvaa ja uudistavaa edunvalvontaa palkansaajille ja itsensä työllistäjille. Tavat toimia ja vaikuttaa elävät, ja uuden keskusjärjestön on yhdessä jäsenliittojensa kanssa vastattava tähän haasteeseen.

Lisätietoja:

Ohjausryhmän puheenjohtajisto:

Jarkko Eloranta, JHL, puh. 0400 912 399
Liisa Halme, VvL, puh. 050 424 5301
Pertti Porokari, IL, puh. 040 583 3476

Projektipäällikkö Juha Heikkala, 0400 759 459

Takaisin