VALIKKO

Meton infosivu koronavirustilanteesta

Meto on koonnut tähän tietoa koronavirus-tilanteesta:

 

Suomen hallituksen linjaamat toimenpiteet

Hallitus on todennut yhdessä tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronatilanteen vuoksi poikkeussolot.

Valtioneuvosto ja toimivaltaiset viranomaiset saattavat päätökset ja suositukset voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Toimivaltaiset viranomaiset antavat tarkempia ohjeita vastuidensa mukaisesti.

Hallitus antaa valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tänään tiistaina 17. maaliskuuta 2020.

Hallituksen linjaamat toimenpiteet tästä (16.3.2020)

 

Ohjeistavat viranomaiset

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) ovat ohjeistavat viranomaiset ja ovat päivittäin ajan tasalla. Lisäksi Työterveyslaitos (TTL) ohjeistaa osittain. Näitä viranomaisia kannattaa seurata.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Tietoa koronaviruksesta, tietoa sairastuneista ja tautitilanteesta

Työterveyslaitos on toimittanut seuraavan ohjeistuksen:
Toimintaohje uuden koronavirus tartunnan ehkäisyyn
Miten ehkäiset koronavirus tartunaa?

 

Karanteeni

Jos kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri määrää karanteeniin/pidättää työstä, voi Kela maksaa tartuntatautipäivärahaa. Se on täysi ansiomenetyskorvaus: parempi kuin sv-pvraha, eikä myöskään 9+1 päivän omavastuuaikaa sovelleta.

Linkki Kelan tiedotteeseen tartuntapäivärahasta

 

Sairastuminen, sijaistaminen ym.

Työpaikoilla on herännyt monia käytännön kysymyksiä koronaviruksen vuoksi. Miten toimia kun sairastuu, joutuu karanteeniin tai sijaistaa työkaveria. Lomauttaminen ja irtisanomiset huolestuttavat.

Mikäli jokin työsuhteeseesi liittyvä asia askarruttaa sinua, olethan yhteydessä työpaikkasi metolaiseen yhdys- tai luottamusmieheen. Yhteystiedot löydät Meton kotisivuilta: https://www.luva.fi/metsaasiantuntijat/yhteystiedot/luottamus-ja-yhdysmiehet/

 

Takaisin