VALIKKO

Westas Group Oy ja Meto allekirjoittivat yrityskohtaisen työehtosopimuksen

Westas Group Oy ja METO – Metsäalan Asiantuntijat ry allekirjoittivat uuden metsätoimihenkilöitä koskevan yrityskohtaisen työehtosopimuksen 31.10.2022. Hallinnot ovat hyväksyneet yrityskohtaisen työehtosopimuksen.

Sopimus turvaa voimassaoloaikana ansiokehitystä ja työehtosopimuksella taataan tasapuoliset ja ennalta sovitut työehdot sopimuksen piiriin kuuluville metsätoimihenkilöille. Rakentavassa hengessä saavutettu neuvottelutulos takaa työrauhan niin työnantajalle kuin toimihenkilöillekin.

Yrityskohtainen työehtosopimus on neuvoteltu nykyisen työehtosopimuksen pohjalta, jota on uudistettu ja nykyaikaistettu henkilöstön ja liiketoiminnan näkökulmista. Keskeiset työsuhteen ehdot ovat säilyneet muuttumattomina. Sopimusta kehitetään henkilöstön kanssa vuoropuhelussa, jatkuvan neuvottelun periaatteella.

Voimassa olevan työehtosopimuksen työehtoja noudatetaan kaikilta osin 31.12.2022 saakka. Yrityskohtainen sopimus astuu voimaan 1.1.2023. Sopimuksen voimaantulovuoden 2023 palkankorotukset aikaistettiin maksettavaksi 1.11.2022 jälkeisen palkanmaksun yhteydessä. Sopimuksessa sovitut palkankorotukset noudattavat Westas Group Oy:ssä aikaisemmin tehtyjä palkkaratkaisuja.

 

WESTAS GROUP OY                                              METO – METSÄALAN ASIANTUNTIJAT RY

 

Takaisin