VALIKKO

Lehdistötiedote: Yrittäjät ovat merkittävä osa metsäalan palveluntuotantoa

METO – Metsäalan Yrittäjät ry perustettiin 25 vuotta sitten, lokakuussa 1996 Kuopiossa. Tuolloin metsäpalveluyrittäjät olivat vielä pieni ja tuntematon ryhmä metsäsektorilla. Nykyään metsäpalveluyrittäjyys on metsäsektorilla vakiintunut toimintamuoto, jolle on myös kysyntää.

Metsäalan yrittäjät ovat 25 vuoden taipaleensa aikana lunastaneet paikkansa metsäsektorilla. He ovat nykyään vaihtoehtoisia ja varteenotettavia palvelujentuottaja mm. metsänomistajille, metsäyhtiöille, kunnille, sähkölaitoksille ja koneyrittäjille. Myös palvelukonseptit ovat laajentuneet.

Perinteisten metsäpalvelujen lisäksi yrittäjät tarjoavatkin mm. erä- ja virkistyspalveluja, metsäkiinteistökauppaa, alan koulutusta ja konsultointia sekä ympäristöpalveluja. Myös digitaalisuus ja sen mukana uudet innovaatiot tuovat kiihtyvällä tahdilla uusia tuulia perinteisen toiminnan rinnalle.

Yrittäjät ovat olennainen osa metsäalan palveluntuotantoa. Metsänomistajista entistä suurempi osa haluaa palvelun omalta tutulta yrittäjältä, jonka kanssa on helppoa ja mutkatonta asioida. Yrittäjät pystyvät kilpailemaan kustannustehokkaasti nimenomaan henkilökohtaisen palvelun laadulla ja joustavuudella ja yhä enemmän myös koko palveluketjun kattavalla monipuolisuudella.

Metolaisten yrittäjien määrä on tällä hetkellä n. 170 ja nousee tasaisesti. Samalla Suomessa toimivien yrittäjien kokonaismäärä on kasvanut ja uusia yrittämisen muotoja, kuten kevytyrittäjiä on ilmestynyt markkinoille.

Yhdistykseen voivat liittyä jäseneksi henkilöt, jotka harjoittavat yritystoimintaa metsäalalla tai sitä sivuavilla aloilla. Yhdistyksen keskeisinä tehtävinä ovat mm. yrittäjien ammattitaidon lisääminen, kehittäminen ja syventäminen sekä tiedotus-, keskustelu- ja koulutustilaisuudet, sidosryhmien kanssa toimimista unohtamatta.

 

Lisätietoja:

METO – Metsäalan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Tuomo Turunen
p.0500 278 828, tuomo.turunen@metsapalveluturunen.fi

 

METO – Metsäalan Yrittäjät ry on metsäpalvelu- ja luonnonvara-alan yrittäjien edunvalvontajärjestö jo vuodesta 1996 lähtien. Jäsenet ovat koulutukseltaan metsätalousinsinöörejä, metsureita, metsänhoitajia tai muita luonnonvara-alan osaajia. Metsäalan Yrittäjien palvelutarjonta koostuu pääasiassa erilaisista metsä-, puu- ja energia-alan tehtävistä. Mukana on myös mm. metsätarvike-, taimi- ja matkailuyrittäjiä. Yhdistys on METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n jäsenyhdistys ja
LUVA – Luonnonvarat ry:n perustajajäsen.

 

Kuva: Vasemmalta lumilautailun moninkertainen maailmanmestari Roope Tonteri ja METO – Metsäalan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Tuomo Turunen. Tonteri oli puhumassa Metsäyrittäjien 25-vuotisseminaarissa metsäyrittämisestä.

Takaisin