VALIKKO
Ajatuksia puheenjohtajakaudestani

Ajatuksia puheenjohtajakaudestani

Metsäammattilainen, metsäalan asiantuntija, on metsäalan ja uusiutuvien luonnonvarojen osaaja, käytännön mitä erilaisimpien tilanteiden ratkaisija, käytännönläheisissä maastotöissä tai johtamassa hankkeita, tiimejä tai yrityksiä. Ennen valintaani Meton puheenjohtajaksi ehdin olla yli kaksikymmentä vuotta metsäalan töissä. Olen useasti kokenut, että alan käytännön työkokemuksestani on ollut merkittävä hyöty järjestöjohtajan tehtävissä sekä jäsenten edessä että metsäpoliittisissa työryhmissä, joissa yleensä käytännön kokemusta omaavia asiantuntijoita on valitettavan harvassa.  Valmistuin neljäkymmentä vuotta sitten metsäteknikoksi Tammisaaren metsäopistosta. Metsätalousinsinöörin paperit sain, kuten moni muukin, täydennyskoulutuksen tuloksena kymmenen vuotta valmistumiseni jälkeen. Nimikeuudistus oli muuten Metolle menestyksekäs, vaikkakin pitkä projekti.

Erityisesti muutamasta asiasta minulle oli, varsinkin puheenjohtajuuden alkuaikoina, hyötyä. Takana oli silloin noin kymmenen vuotta Metoa valtakunnan tasolla. Olin toiminut hallituksessa ja valtuuston puheenjohtajana sekä metsäkeskuksen neuvottelukunnassa ja ensimmäiset käynnitkin valtakunnansovittelijan luona olivat jo takana! Kuten usein tällaisissa tilanteissa, koin kaikesta huolimatta astuvani suuriin saappaisiin. Lupasin kuitenkin itselleni, että lähden tekemään tätä omalla tavallani kykyjeni mukaan. Jäsenkunta oli kuitenkin valinnut minut tähän tehtävään.

Meton puheenjohtaja linjaa monella tavalla järjestön toimintaa ja painotuksia. Onnistumiselle on kuitenkin kaksi keskeistä edellytystä. Hallinnon eli hallituksen, valtuuston/edustajiston ja liittokokouksen tuki ja luottamus sekä operatiivisesti koko toimiston toimivuus. Yhteen hiileen puhaltaminen. Minulla on ollut etuoikeus toimia sellaisessa järjestössä, missä on yhdessä pystytty tekemään päätöksiä ja ratkaisuja. Äänestykset ovat olleet harvassa. Sekin on ollut arvokasta, että olen saanut toteuttaa järjestön toimintaa positiivisessa hengessä. Nähdä enemmän mahdollisuuksia, kuin ongelmia. En näe, että tällaisessa edunvalvontatyössä jaksettaisiin kovin pitkään ilman positiivista alkuasentoa, vaikka asiat joskus ovatkin vaikeita ja ikäviä. Sanotaan, että kukaan ei halua olla tekemisessä riitelevien kanssa. Uskon, että yhteistyökumppanitkin harvenevat, jos koko toiminta on kovin ongelmalähtöistä.

Meto on jäsentensä edunvalvontajärjestö. Hoidamme asioita jäsentemme toimeentulon ja ammatillisen menestymisen hyväksi. Toiselle jäsenelle palkkaedunvalvonta sopimusneuvotteluineen on tärkein asia, toiselle taas metsäpolitiikan ytimessä oleminen ja alan toimintaedellytyksistä taisteleminen, kolmannelle taas ammattikunnan yhteisöllisyys esimerkiksi alueyhdistystoiminnassa on arvokkain asia. Näin pitää ollakin! Järjestöympäristöä tarkkaillessani olen vuosien varrella huomannut, että Meton vaikutusvalta olisi paljon pienempi, jos kyse olisi vain yhden liikkeen järjestöstä.

Neuvottelutoiminnassa on hyötyä jonkinasteisesta rauhallisuudesta ja positiivisesta asenteesta. Minun osaltani työehtosopimusneuvottelut on nyt hoidettu loppuun. En nähnyt kauteni aikana ratkaisuja, jotka olisivat olleet selkävoittoja, enkä myöskään nähnyt neuvottelutuloksia, jotka olisivat syntyneet istumalla pitkään vain asian takia. Sopimukset syntyvät oikeaan aikaan sopimisen hetkellä. Tämä voi tapahtua viidessä tunnissa tai viidessä viikossa, kuten viime talvenakin nähtiin. Palkkaratkaisujen lisäksi erilaiset työhyvinvoinnin haasteet ovat olleet jatkuvasti mukana hoidettavien asioiden listalla. Näin varmaan jatkossakin. Toivon, että Suomi voisi uudistua neuvottelutoiminnassa. Vetää henkeä ja poistaa turhaa dramatiikkaa, esimerkiksi jatkuvilla neuvotteluilla sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Vähemmän päivämääriä ja enemmän uusia ratkaisuja.

Metsäpolitiikka on monella tavalla ollut tämän tehtävän henkireikä. Metsäasiantuntijat ovat ammatillisesti sitoutuneita työhönsä ja tehtävät ovat vastuullisia. Minulle on ollut uskomattoman hienoa olla mukana keskiössä vaikuttamassa siihen, mihin suuntaan meidän metsätalouttamme ja koko sektoria viedään. Suunnasta on monta kertaa keskusteltu ja kiistelty ministeriöissä, eduskunnassa ja toimijoiden tilaisuuksissa. Ratkaisut ovat pääpiirteissään olleet hyviä, koska Suomen metsäsektorille on näin luotu kasvun mahdollisuuksia. Näen kuitenkin, että meillä tulee myös tulevaisuudessa olemaan suuria haasteita. Miten esimerkiksi pohjustaa metsien kasvua ryhdistäytymällä taimikonhoidossa? Onko uusi metsälainsäädäntö pitkässä juoksussa liian vapaamuotoinen? Tavoitammeko metsänomistajat? Miten huolehtia riittävistä ihmisresursseista, asiantuntijoista ja työntekijöistä?

Tietyntasoisesta kielitaidosta on ollut minulle suurta hyötyä ja etua asioiden hoidossa. Kansainvälisesti ruotsin ja ”interskandinaviskan” lisäksi on tarvittu englantia monessa paikassa. Kahdeksan vuotta kestänyt Euroopan metsäammattilaisten Union of European Forestersin (UEF) puheenjohtajuus ei olisi toteutunut ilman englannin kielen taitoa. Samoin toimiminen vuosia tulkkina, myöhemmin myös edustajana ja puheenjohtajana, Pohjoismaisissa metsäammattilaiskokouksissa Nordic Forestersissa, antoi paljon perustyötäni ajatellen.

Meton puheenjohtajana olen siis saanut olla jäsenistön etulinjan edustaja myös kansainvälisesti. Olen nähnyt useasti, että osaamista ja taitoa on muuallakin kuin Suomessa. Asenteella, että lähdetään opettamaan muille, miten asiat hoidetaan, ei tule menestystä. On viety jäsenkunnan, järjestön ja joskus Suomenkin kantoja kansainvälisille kentille, mutta myös otettu oppia ja havaittu paljon asioita. Eristäytymisen tie on sekä kansallisesti että kansainvälisesti huono vaihtoehto. Vaihtoehto, joka ei ole jäsenkunnan edun mukainen.

Vaikka puheenjohtajuutta ja tehtävään kuuluvia muita luottamustehtäviä on vielä jäljellä, haluan todeta, että minulla on ollut etuoikeus toimia kaikki nämä vuodet johtajana ajamassa jäsenten, metsäasiantuntijoiden ja metsäsektorin, yhteistyökumppaneiden asioita.  Kiitos luottamuksestanne.

Rentouttavaa kesää kaikille!

 

Håkan Nystrand
puheenjohtaja
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry

 

Tankar om min tid som ordförande för skogsexperterna

 

Skogsexperterna, skogens och de förnybara naturresursernas specialister, är ledare som hittar lösningar i krävande situationer, i praktiska fältuppgifter eller som ledare för projekt, team, regioner eller företag. Innan ja valdes till ordförande för skogsexperterna hade jag efter studierna hunnit jobba över tjugo år inom skogsbranschen. Jag har haft mycket nytta av de här arbetserfarenheterna i ordföranderollen, både inför medlemmarna, i förhandlingar och i skogspolitiska arbetsgrupper, där det tyvärr är glest mellan personer med praktisk arbetserfarenhet. Jag blev forsttekniker från Ekenäs Forstinstitut i slutet av april för fyrtio år sedan. Skogsbruksingenjörs pappren fick jag, som så många andra, genom tilläggsutbildning tio år senare. Titelfrågan var förresten en lång men framgångsrik intressebevakningsfråga för Meto som fick sin lösning på åttiotalet.

Jag hade stor nytta av de tidigare uppgifterna i Meto under de första åren som ordförande. Medlemskår var bekant, eftersom jag redan tidigare hade fungerat som medlem i styrelsen, ordförande för fullmäktige och också deltagit i avtalsförhandlingarna med skogscentralerna. De första besöken hos riksförlikningsmannen var också avklarade! Det hade faktiskt hunnit bli tio år av uppgifter inom Meto på riksnivå då jag blev vald till ordförande för skogsexperterna. Som alltid i liknande situationer, upplevde jag att jag fick stiga i stora stövlar. En överenskommelse med mej själv gjorde jag ändå från starten. Jag skall göra det här på mitt sätt efter bästa förmåga. Det var ju ändå mej som medlemmarna hade valt till den här uppgiften.

Orföranden för Meto är på många sätt ledare då det gäller verksamheten och tyngdpunkterna. För att jobbet skall lyckas måste åtminstone två kriterier uppfyllas. Ordföranden måste ha ett klart stöd från beslutsfattarna i styrelse, fullmäktige och förbundsmöte. Dessutom skall verksamheten på kansliet vara i skick. Alla skall dra i samma riktning. Jag har haft förmånen att verka i ett sådant förbund, där vi tillsammans har kunnat göra beslut och avgöranden. Omröstningar har varit sällsynta. Det varit värdefullt att jag har fått genomföra förbundets verksamhet i en positiv anda. Att kunna se mera möjligheter än problem har varit viktigt för mej. Ingen vill diskutera med de grälsjuka. Jag tror också att samarbetskumpanerna glesnar ifall verksamheten är väldigt problemcentrerad.

Meto är medlemmarnas intressebevakare. Vi sköter saker som berör både medlemmarnas utkomst och professionella framgång. För en medlem är intressebevakningen som hör till anställningsförhållandet och avtalsförhandlingarna de viktigaste sakerna, för en annan medlem är igen Metos verksamhet i kärnan av skogspolitiken och skogsbranschens verksamhetsförutsättningar det viktigaste. För en tredje medlem är kanske yrkeskårens samhörighet till exempel inom distriktsföreningarna det värdefullaste. Så skall det också vara! Genom åren har det blivit allt klarare för mej att Metos inflytande skulle vara mycket svagare totalt sett ifall vi skulle vara enbart en ensaksrörelse.

I förhandlingssituationer har man nytta av en viss grad lugn och positiv inställning. För egen del har jag nu slutfört mina avtalsförhandlingar. Under min ordförandetid har jag inte sett uppgörelser som skulle ha slutat med golvningar av motparten. Inte heller har jag sett förhandlingsresultat, som skulle har uppnåtts enbart genom att envist sitta länge för just sakens skull. Avtalslösningarna uppnås alltid då den rätta tiden för uppgörelsen är inne. Det här kan hända på fem timmar eller först efter fem veckor, som vi sett exempel på också senaste vinter. Förutom löneuppgörelserna har nog alla frågor som rör välmående på arbetsplatserna varit på agendan hela tiden, säkert så också i fortsättningen. Jag önskar att vi i Finland kunde förnya avtalsrörelsen. Vi kunde dra lite andan och skala bort onödig teatral dramatik genom principen om en kontinuerlig förhandlingsprocess både på riks- och lokal nivå. Mindre datum och mera nya lösningar.

Skogspolitik är på många sätt varit ett andningshål i ordförandeuppgifterna. Skogsexperterna är väldigt intresserade både av sina ansvarsfulla jobb och hela branschens verksamhetsmöjligheter. För mej har det varit otroligt fint att vara med i händelsernas centrum och påverka riktningen på vårt skogsbruk och hela vår sektor. Många gånger har det diskuterats om i vilken riktning vårt skogsbruk skall utvecklas i ministerier, riksdag och bland branschens aktörer. Besluten har i huvudsak varit de rätta, eftersom förutsättningarna för tillväxt inom skogssektorn har skapats. Ändå ser jag i framtiden att vi har stora utmaningar framför oss. Hur skall vi ge grund för skogarnas tillväxt i framtiden genom en effektivare plantskogsvård? Är vår nya skogslagstiftning i det långa loppet för liberal? Når vi ut till skogsägarna? Hur skall vi trygga hållbarheten då det gäller personalresurser i branschen, experter, skogsmaskinförare osv.

En viss nivå av språkkunskaper har jag haft stor nytta av i olika situationer. Internationellt har det förutom svenska och ”interskandinaviska” ofta krävts engelska. Åtta år som ordförande för skogsexperterna i Europa inom Union of European Foresters (UEF) skulle inte ha blivit verklighet utan engelska. En nyttig erfarenhet tankeställare har också varit att först som tolk och sedan som delegat och ordförande delta i skogsexperternas nordiska möten i Nordic Foresters. Behövs det sägas att språkkunskaper har jag nog aldrig upplevt skulle ha varit annat än en tillgång och rikedom för mej.

Som ordförande har jag fått vara i frontlinjen för medlemmarna internationellt. För de uppdragen krävs ett öppet sinne. Med inställningen, att nu reser jag ut för att lära andra hur man sköter saker, kommer inga resultat. Det finns kunnande och skicklighet också på andra ställen än i Finland. Medlemskårens, organisationens och ibland också Finlands ståndpunkter har förts ut internationellt, men samtidigt har det också följt med mycket kunskap och nya saker i bagaget tillbaka hem. Isolationens väg är både nationellt och internationellt ett dåligt alternativ. Ett alternativ som inte är i enlighet med medlemskårens intressen.

Fastän ordförandeskapet, och andra förtroendeuppdrag som hör till, ännu fortsätter fram till hösten, känns det som en stor förmån att ha kunnat jobba för medlemmarnas, skogsexperternas och skogsbranschens, samarbetsparternas bästa. Tack för ert förtroende.

En avkopplande sommar till er alla!

Håkan Nystrand

ordförande

METO – Skogsbranschens Experter rf

 

 

 

 

 

 

 

Takaisin