VALIKKO
Ammattikorkeakouluista valmistuu päteviä osaajia

Ammattikorkeakouluista valmistuu päteviä osaajia

Koulutuspolitiikkaan on perinteisesti sisältynyt vahvoja intressejä. Näin myös luonnonvara-aloilla.  Periaatteessa koulutuksen ja siihen liittyvän tutkimuksen pitäisi vastata työmarkkinoiden ja yhteiskunnan yleisiin tarpeisiin. Niin yksinkertainen asia ei kuitenkaan ole. Koulutusmaailma on itsessään iso vaikuttaja ja silloin pitää varoa sitä, ettei oma olemassaolo nouse tärkeämmäksi kuin itse toiminnan tarkoitus.

Alan ja ammattiryhmien etujärjestöille koulutus on strategisesti tärkeää. Koulutuksen pitää ihannetilassa olla korkealaatuista, innovaatiohenkeä synnyttävää, houkuttelevaa ja samalla tasapainossa sekä työmarkkinoiden että yhteiskunnan tarpeiden kanssa.

LUVA – Luonnonvarat ry teki yhteisen korkeakoulutuspoliittisen linjauksen noin vuosi sitten. Metsäasiantuntijat ja agrologit sekä muut alan ammattiryhmät ovat sitä mieltä, että nykyinen niin sanottu duaalimalli on hyvä perusta Suomen korkeakoulujärjestelmälle. Uskomme kilpailutilanteeseen myös koulutuksen alalla ja duaalimalli tuo kilpailua korkeakoulumaailmaan. Tänä päivänä Suomessa pystyy opiskelemaan tohtoriksi saakka kahden pääväylän, ammattikorkeakoulun tai yliopiston, kautta. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutusprofiilit ovat kuitenkin erinäköisiä. Yleistäen voidaan sanoa, että ammattikorkeakouluissa opetus tapahtuu käytännön lähtökohdista ja yliopistojen opetus lähtee teorian ja tutkimuksen kautta.

Luonnonvara-aloilla koulutuksen profilointi näkyy hyvin myös työelämään sijoittumisessa. Taas, hieman yleistäen, jos tarvitaan käytännön osaajia lähelle asiakaspintaa, metsätalousinsinööri, agrologi tai vaikkapa maisemasuunnittelija tai hortonomi on luonteva ja hyvä valinta tehtävään. Ammattikorkeakoulujen käytännönläheisestä profiilista kannattaakin pitää myös jatkossa kiinni. Järjestelmä on tuottanut osaavia asiantuntijoita, joilla on vankka ja laaja koulutuspohja. Viime vuosikymmenen aikana on myös murrettu monenlaisia lasikattoja uralla etenemisessä. Tänä päivänä ei ole harvinaista, että päällikkö- ja johtaja-asemassa toimii ammattikorkeakouluväylän kautta uraansa rakentavia ammattilaisia. Onhan yksi tärkeä kannustin työelämässä mahdollisuus uralla etenemiseen. Tätä tukee myös nykyinen ylempi ammattikorkeakoulututkinto, YAMK, joka on osana elinikäistä oppimista ja yritysten T&K-toimintaa. Se antaa uusia valmiuksia mm. oman työpaikan kehittämiseen, joten YAMK:n tutkimusedellytyksiä/-koulutusta pitäisi edelleen vahvistaa.

On ollut ilo todeta, että ammattikorkeakoulujen omaa edunvalvontaa hoitava Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto, Arene, on omassa strategiatyössään päätynyt samanlaiseen näkemykseen: yhteistyötä korkeakoulumaailmassa pitää lisätä. Ja todennut samalla, että duaalimalli, jonka pohjalle koko ammattikorkeakoulujärjestelmä aikoinaan rakennettiin, on hyvä pohja pitää ala virkeänä ja vastata työmarkkinoiden ja yhteiskunnan tarpeisiin. Myös keskusjärjestö STTK:n tuoreessa korkeakoulupoliittisessa linjauksessa todetaan, että duaalimalli on hyvä perusta rakentaa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutus-, tutkimus- ja innovaatioprofilointeja eteenpäin.

Opetushallitus nimesi maaliskuussa yhdeksän koulutusalojen osaamisen ennakointiryhmää. Aikaisemmin vastaavia ryhmiä oli yli kaksikymmentä. Luonnonvara-alojen ennakointiryhmä on uudessa järjestelmässä ”Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö”. Ryhmässä edustaa koko STTK:laista asiantuntijakenttää yhteyspäällikkö Tiina Eklund. Nimeämispäätöksen valmistelussa oli merkitystä sillä, että LUVA – Luonnonvarat ry ja siinä mukana olevat järjestöt kattavat laajalti alan asiantuntijakentän. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että suurissa luonnonvarakysymyksissä tarvitaan laajempaa yhteistyötä ja sitä Luva kattojärjestönä pystyy tässäkin asiassa tarjoamaan. Olemme ennakoineet tulevaa onnistuneesti.

Tuore tulokas koulutuksen kartalla on Metsäkoulutus ry, joka on perustettu edistämään metsäalaan liittyvää koulutusta kaikilla koulutustasoilla. Metsäkoulutus ry:n jäseninä on laaja joukko toimijoita, työnantajia ja kouluttajia. Vaikka yhdistys periaatteessa seuraa vain metsäalan koulutusta, on toiminnassa huomioitava, että metsäala on tänä päivänä hyvin pieni koulutusala kaikilla koulutusasteilla. Samalla, kun ajetaan metsäkoulutuksen asioita, pitää varoa eristäytymistä. Metsäala ei pärjää yksin ja silloin luonteva suurempi kokonaisuus on luonnonvara-ala ja siihen kuuluvat elinkeinot.

Koulutusmaailmassa tapahtuu jatkossakin! Nyt ministeriö on käynnistämässä uutta korkeakoulupoliittista strategiatyötä, johon tulee myös parlamentaarinen seurantaryhmä. Hyvä, että tulevaisuuden koulutuspolitiikkaa suunnitellaan. Tärkeätä olisi kuitenkin, että nykyiset vahvuudet ja onnistumiset listattaisiin ensiksi. Vahvuuksiin kuuluvat ehdottomasti ammattikorkeakoulut. Perusrakenteet meidän korkeakoulutusjärjestelmässämme ovat hyvät.

 

Håkan Nystrand
puheenjohtaja
LUVA – Luonnonvarat ry

Takaisin