VALIKKO
Haluatko vaikuttaa luonnonvara-alan tulevaisuuteen?

Haluatko vaikuttaa luonnonvara-alan tulevaisuuteen?

Suomea odottaa varsinainen vaalisuma vuosina 2017-2019. Kolmen vuoden aikana järjestetään suunnitelmien mukaan viidet vaalit. Valituille se merkitsee yleensä lisää vaikutusvaltaa. Myös aktiiviselle ehdokkaalle, vaikka ei tulisi valituksikaan, vaalit tarkoittavat uusia vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa. Varsinkin kuntavaaleissa vaaliehdokkuus merkitsee usein tehtäviä kunnallisessa päätöksenteossa jollakin tasolla. Nyt siis kannattaa asettua ehdolle.

Kunnallisvaalit järjestetään ensi vuonna keväällä 9. huhtikuuta. Tällä hetkellä puolueet ovat jo julkaisseet ensimmäisen aallon ehdokaslistoja. Listoja kuitenkin täydennetään pitkin talvea ja ne menevät lopullisesti kiinni maaliskuussa. On tärkeää, että metsän, maatalouden ja eri viher- ja luonnontuotealojen asiantuntijoita on mukana kunnallisessa päätöksenteossa. Luontevia vahvuusalueita ovat esimerkiksi kaavoitus, tekniset toimet, infran rakentaminen sekä monet ympäristöasiat. Kunnanvaltuustoissa ei ole liikaa henkilöitä, jotka hallitsevat näitä erityisosaamista vaativia aloja. Päätökset vaikuttavat kuitenkin monella tavalla elinkeinojen harjoittamiseen ja työpaikkoihin, toimeentuloon. Sitä paitsi nämä asiat jäävät ainakin suurimmaksi osaksi kuntatasolle, vaikkakin sote- ja maakuntauudistus tuleekin.

Kunnallisvaalien ehdokasasettelu ja vaalitulokset vaikuttavat suoraan vaaleihin, jotka ovat tulossa tammi-helmikuussa 2018. Silloin järjestetään, mahdollisesti yhdessä presidentin vaalien kanssa, ensimmäiset maakuntavaltuustojen vaalit, näillä näkymin 18 maakunnassa. Maakunnista tulee suunnitelmien mukaan kaavoituksen viranomaisia. On itsestään selvää, että siellä tehdään tärkeitä päätöksiä, jotka vaikuttavat maankäyttöön, luonnonvarojen hyödyntämiseen, hakkuisiin, ojituksiin jne. Maakuntavaaleissa on tietenkin paremmat mahdollisuudet menestyä, jos näkyvyyttä on ollut jo vuosi aikaisemmin kunnallisvaaleissa.

Vuonna 2019 vaalit jatkuvat eduskuntavaaleilla ja Euroopan parlamentin vaaleilla. Tällä hetkellä selvitetään, voidaanko vaalipäivät yhdistää huhti-kesäkuulle. Jos vaalimenestystä on tullut kunta- ja maakuntavaaleissa edellisinä vuosina, niin portti jopa eduskuntavaaliehdokkaaksi ja läpimenoon saattaa aueta. Näemme vaikuttamistyössä jatkuvasti, että vaikka joku asia on jossain ministeriössä tai maan hallituksessa valmisteluvaiheessa, niin kansanedustajat ja ministereiden eduskuntaryhmät ovat koko ajan prosessissa mukana. Kaikki asiat on ankkuroitava poliittisesti – tai sitten asian eteneminen pysähtyy jossakin vaiheessa. Väitetään, että kansanedustajat ja eduskunta ovat menettäneet valtaansa. Olisin lievästi eri mieltä. Muodollisesti valtaa on ehkä siirtynyt, mutta sitoutuneella ja aktiivisella kansanedustajalla on kyllä merkittävästi valtaa jo asioiden valmisteluvaiheessa.

Eduskunnassa ja maan hallituksessa on pitkä rivi vaikutusvaltaisia avustajia, erityisavustajia ja sihteereitä, jotka ovat valmistelemassa asioita, ja mukana kokouksissa ja tapaamisissa. Tämäkin on hyvä tapa päästä vaikuttamaan luonnonvara-alan asioihin. Rekrytointi tapahtuu tietenkin poliittisia väyliä käyttäen, eli kannattaa heittäytyä mukaan puolueiden nuorisojärjestöihin ja muuhun jalkatyöhön, mikäli kiinnostusta löytyy.

Nyt on siis juuri oikea aika yhteiskuntavaikuttamisesta kiinnostuneille lähteä mukaan aktiiviseen toimintaan asettumalla ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa. Tässä meillä on luonnonvarasektorilla selvästi parantamisen varaa. Metsätalous, maatalous, luonnonvarojen kestävä, monipuolinen käyttö ja jalostus ovat hyvin riippuvaisia yhteiskunnan päätöksistä. Näiden alojen toimintamahdollisuuksista ja menestyksestä tietävät parhaiten luonnonvara-alan asiantuntijat ja ammattilaiset.

 

Håkan Nystrand
puheenjohtaja
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
LUVA – Luonnonvarat ry

 

 

 

Takaisin