VALIKKO

In memoriam Heikki Kiuru

Heikki Kiuru (Kuva: Elina Vuori)

In memoriam Heikki Kiuru

Metsätalousinsinööri ja lehtori Heikki Kiuru kuoli nopean sairauden murtamana Nurmijärvellä 18. maaliskuuta 2023. Hän oli 65-vuotias, syntynyt Espoossa 9. elokuuta 1957.

Kiurun koulutaival alkoi Lintuvaaran kansakoulussa 1964. Ylioppilaaksi hän kirjoitti Leppävaaran yhteiskoulusta. Kiurun kiinnostus luontoa, erityisesti puita, metsiä ja niiden monimuotoisuutta kohtaan ilmeni jo varhain, ja hän kouluttautuikin Kotkan Puutalousopiston kautta metsätalousinsinööriksi vuonna 1982.

Kiurun opettajan ura käynnistyi seuraavana vuonna Rajamäen metsätyönjohtajakoulussa. Hallinnollisista muutoksista ja yhdistymisistä huolimatta hänen uransa jatkui yhtäjaksoisesti Uudenmaan Maaseutuopistossa ja sittemmin Hyria Koulutus Oy:n Luonnonvara-alan opetuksessa Hyvinkäällä aina viime syksyn eläköitymiseen saakka.

Lehtori Kiurun opetustehtävät kattoivat metsänhoidon ja lajituntemuksen eri alueet metsä- ja luontoalan peruslinjoilla sekä arboristikoulutuksessa. Monimuotoisuusnäkökulmat olivat Kiurulle aina tärkeitä. Hänen erityisosaamisiaan olivat puulajituntemus sekä maisemanhoito, johon liittyvissä harjoitustöissä on muun muassa kunnostettu Akseli Gallen-Kallelan Espoossa sijaitsevan Tarvaspään lähiympäristöä. Opetuksessaan Kiuru hyödynsi laajaa Etelä-Suomen kartano- ja puistometsäasiantuntemustaan.

Opetustyön ohella Kiuru on laatinut useita metsähoitosuunnitelmia muun muassa Nurmijärven kunnalle, Espoon ja Hangon kaupungeille sekä Uudenmaan virkistysalueyhdistykselle. Kiuru oli myös pitkäaikainen ja toimelias Puunhoidon Yhdistyksen sekä Dendrologian Seuran jäsen toimien kolmen vuoden ajan myös kummankin seuran puheenjohtajana.

Kiuru kirjoitti useita jalopuumetsien, kartanopuistojen ja metsämaiseman hoitoon liittyviä oppaita ja artikkeleita luonto-, metsä- ja puutarha-alan julkaisuihin. Vuonna 2005 häneltä ilmestyi kirja Pihapiirin puuston hoito ja vuonna 2008 Jalopuumetsät – Perustaminen ja hoito.

Kiuru oli erittäin pidetty luennoitsija ja vieras lukuisissa esitelmätilaisuuksissa, luontoilloissa ja mitä moninaisimmissa tapahtumissa, kursseilla sekä retkillä. Tiedossa oli myös Kiurun lahjakkuus valokuvaajana ja piirtäjänä. Hän kuvittikin suuren osan julkaisuistaan itse.

Heikki Kiuru oli tunnettu ja arvostettu henkilö metsäasiantuntijoiden keskuudessa. Hän toimi opettajana lukuisille metsäasiantuntijoille sekä kirjoitti Metsämies-, Metsätalous-Forestry- ja Luonnon Varassa -lehteen neljän eri vuosikymmenen aikana. Yhteistyön oli tarkoitus jatkua tänä vuonna.

Menetimme Heikin aikaisen poismenon myötä monipuolisesti lahjakkaan ja innostuneen metsä- ja luontoalan huippuasiantuntijan sekä aina iloisen ja auttavaisen ystävän, jolla olisi ollut vielä paljon annettavaa.

Henry Väre,
Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon Kasvimuseon yli-intendentti, tietokirjailija

Teemu Ruoste,
Rajamäen metsäoppilaitoksen (nyk. Hyria Koulutus Oy) rehtori

Henri Enroos,
Hyria Koulutus Oy, puutarha-alan kouluttaja

Heli Heikkilä,
toimittaja

Tiina Eklund,
päätoimittaja Luonnon Varassa -lehti

Kirjoittajat ovat Heikki Kiurun ystäviä ja kollegoja.

Takaisin