VALIKKO
Intressebevakningsblogg

Intressebevakningsblogg

Förhandlingsrundan

Höstens och vinters förbundsvisa förhandlingsrunda har nu startat på allvar. Inom teknologi- och kemiindustrin har redan förhandlingsresultat uppnåtts. Länge pratades det i media om att skogsindustrin skulle öppna förhandlingarna, men precis som tidigare sagts, så verkade det nog ganska osannolikt. Idag vet vi hur det gick. De stora avtalen var ändå de som i slutändan agerade spelöppnare, precis som väntat. Skogsindustrin är ju viktig som exportbransch, men pappers avtal har minskat i betydelse om man räknar till personer som det omfattar.

Hur de nu avtalade förhöjningsnivåerna kommer att stå sig då vi kommer längre fram i förhandlingsrundan är svårt att säga. I allmänhet har förhöjningsnivåerna stått sig bra, då stora avtal agerat spelöppnare. Mera sällan har procenterna något stigit under förhandlingsrundorna.

Alla förhandlingsrundor ser olika ut, men i den här situationen känns det helt rätt att Metos och skogsexperternas kollektivavtal går ut i slutet av januari nästa år. Då har vi fastare mark under fötterna.

Intressebevakaren är ingen lobbare

Vissa kretsar verkar ha en stark vilja att sätta in oss intressebevakare i lobbarnas grupp. Jag tycker det är fel sätt att tänka. Till exempel Meto representerar sina medlemmar och våra åsikter formas i ledningsgrupp, styrelse och representantskap osv. Alla beslutsfattare och organ som vi har kontakt med i vår samhällspåverkan vet vem vi representerar.

Ett företag som lobbar formar å sin sida sina åsikter mot betalning och uppdrag. Det kan också vara oklart vem som är uppdragsgivare och bakgrundskraft till åsikterna.

Vi har en efterfrågan på skogsexperternas samhällsbevakning till exempel i riksdagen och ministerierna. Det är resultatet av ett långsiktigt arbete, som vi alla skall vara stolta över. Vi kommer att fortsätta vår aktiva och långsiktiga intressebevakning med en tanke om kompanjonskap också i fortsättningen.

Förbundsmötet var startskottet till ett nytt banvarv inom intressebevakningen

I och med Metos förbundsmöte startade vi ett nytt banvarv med intressebevakning för medlemmarna och skogssektorn. Meto kommer under denhär perioden också som förbund att följa sin tid och vara en konstruktiv intressebevakare för medlemmarna och yrkeskåren.

Jag vill tacka för förtroendet med anledning av återvalet till Metos ordförande. Det känns alltid lika stort och ansvarsfullt. Stefan Borgman återvaldes som medlem i styrelsen med Kim Back som ersättare.

Metos position som en trovärdig förhandlingspart samt skogs- och utbildningspolitisk aktör med medlemmarnas bästa för ögonen är beroende av hur vi alla agerar. Sakerna har gått i rätt riktning, men också i fortsättningen förtjänar vi vår position enbart genom verksamhet och jobb. Hur vi klarar oss beror i mångt och mycket på oss själva. Till en framgångsrik verksamhet hör också en stark ekonomi, som vi kommer att se till att vi har också i framtiden.

Kanske nya medlemsgrupper också hittar till vårt förbund. Vårt läge har stärkts den senaste tiden då forstmästarna eller skogsarbetarna inte längre har egna branschförbund på grund fusioner in i större helheter. Vi för vår del har för avsikt att sköta våra saker i ett självständigt förbund och se till att skogsexperternas intressebevakning kan skötas i egen regi.

En bra vinter till alla!

Håkan Nystrand

ordförande, METO – Skogsbranschens Experter rf

 

 

 

 

 

Takaisin