VALIKKO
Jälkiä metsässä

Jälkiä metsässä

Ihailen kasveja metsässäni, mutta lajeja en halua mainita. Sama on mielenkiintoisten lintuhavaintojen kanssa. Harkitsen niiden ilmoittamista Tiira-järjestelmään, mutta en ilmoitakaan. Varmuuden vuoksi. Olen kuullut puhuttavan ”vihreästä vaarasta”. Se tarkoittaa, että joku haluaa yllättäen suojella sinun metsästäsi jotain, jota sinä olet ihaillut ja suojellut.

Rohkea on se metsänomistaja, joka uskaltaa tänä päivänä lisätä metsissään monimuotoisuutta. Kun lisäät lahopuita, voi metsästäsi tulla tietämättäsi HCV-alue. Se tarkoittaa, ettei ostomies kenties osta puitasi, koska Metsäteollisuus ry:n tilauksesta metsiisi on kartoitettu WWF:n perustaman FSC-sertifioinnin ”arvokkaita luontokohteita”. Vaikka kuuluisit PEFC:hen. HCV-alueiksi on päätynyt myös tavallisia talousmetsiä. Sertifiointi on ”brändätty tuote”, jonka ostopäätös tulisi säilyttää kuluttajalla.

Avohakkuita kritisoidaan mediassa, mutta myös ihmisen tai ajokoneen jälkiä metsässä. Kun ihminen elää luonnosta, ihmisestä jää jälkiä. Toisin kuin asfalttiin, jonka alle kaupungeissa luonto usein jää. Kun metsiä hyödynnetään kestävästi, korjaa ihminen, aika ja elävä luonto ihmisen jättämät jäljet.

Vanhoja ihmisen jälkiä luonnossa arvostetaan ja pyritään aktiivisesti säilyttämään: ihmisten luomien perinnebiotooppien lajeista yli 50 prosenttia on uhanalaisia tai vaarantuneita ja alueellisesti hävinneiden lajien osuus suhteessa suurin verrattuna muihin elinympäristöihin, kertoo lajien uhanalaisuuden Punainen kirja 2019.

Monessa muussa maassa metsät on valtaosin raivattu muiden elinkeinojen tieltä. Yli puolet Euroopan tiukasti suojellusta metsästä on Suomessa ja metsät peittävät yli 75 prosenttia maamme pinta-alasta. Metsäala on toiminut hyvin. Ja toimii jatkossa entistä paremmin.

Kun ymmärretään, että metsien kestävä käyttö on ratkaisu ihmiskunnan moniin ongelmiin, niin metsäalaa ja sen toimijoita tullaan suuresti arvostamaan. Kuten myös puhtaan kotimaisen ruoan tuottajia. Suomalaisten asiantuntijoiden toiminta on kestävyydessä maailman huippua.

Hyvä luonnonvara-alan asiantuntija! Kiitos Sinulle tekemästäsi hyvästä työstä!

Tiina Eklund, päätoimittaja
Luonnon Varassa -lehti
tiina.eklund@luva.fi
p. 040 76 101 75

Takaisin