VALIKKO
Mikko Malin: Kesä koittaa ja kalaa(n) tekevi mieli!

Mikko Malin: Kesä koittaa ja kalaa(n) tekevi mieli!

Kesän kynnyksellä onkin aika hankkia kalastusluvat ja perehtyä hieman asioiden luvallisuuteen. Aiemmin on arvioitu, että noin puolet kalastuksenhoitomaksuvelvollisista on jättänyt maksunsa maksamatta. On siis tarve muuttaa suuntaa ja saada salamatkustajat mukaan kalavesien hoitotalkoisiin.

Nyt, saatuamme 30-vuoden jälkeen uuden kalastuslain ja sen sivussa nipun erilaisia asetuksia, olemme edistyksen tiellä. Uusi kalastuslaki liitännäisasetuksineen luo suuntaviivat uudentyyppiselle ajatusmaailmalle kalatalouden saralla. Suunta on kohti elinvoimaisia kalakantoja, joita voidaan hyödyntää ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Turvaamalla kalojen luontainen lisääntyminen voidaan taata hyvät kalastusmahdollisuudet niin vapaa-ajan kuin kaupallisille kalastajille (ent. ammattikalastajat). Kalastuslain hengen ja tavoitteiden luulisi siis sopivan meille kaikille kalastaville kansalaisille.

Kalastuslain uudistuessa yksinkertaistui myös kalastuslupajärjestelmä. Yleiskalastusoikeuksiin lisättiin onkimisen ja pilkkimisen lisäksi myös silakan litkaus. Ehkä suurin uusi asia on ns. yhden kortin malli eli uusi kalastonhoitomaksu, joka on veroluontoinen maksu ja tulee suorittaa, jos kalastaa muilla tavoin kuin yleiskalastusoikeuksilla. Maksu oikeuttaa aiemmasta poiketen kalastamaan yhdellä vavalla ja vieheellä lähes koko maassa. Maksusta ovat vapautettuja alle 18-vuotiaat ja 65 -vuotta täyttäneet kalastuksen harrastajat. Kalastonhoitomaksuvarat käytetään kalavesien hoitoon ja niiden kerääjäksi on vastuutettu Metsähallitus. Kalastonhoitomaksuvarat ovat koko kalataloussektorin tukijalka. Maksuvaroilla toteutetaan eri toimijoiden kautta kalastuslain toimeenpanoa ylhäältä aina ruohonjuuritasolle asti.

Lopuksi kesälomatehtävä LUVAlaisille. Nauttikaa Suomen hienosta kesästä kalastaen tai ainakin kotimaista kalaa syöden, tietysti LUVAllisesti! JKalakaupassa tai lähimarketin kalatiskillä meistä jokainen voi  olla myös mukana toteuttamassa kestävää kalataloutta ostamalla kestävästi kalastettuja tai tuotettuja kalatuotteita. WWF uusi taannoin kalaoppaansa. Tuossa oppaassa on mainittu suuntaviivoja WWF:n mielestä kestävien kalatuotteiden (kalalaji ja –kantatasolla) valintaan. On ollut ilo huomata, että lähes kaikki Suomessa myynnissä olevista kaloista ja kalatuotteista on tuotettu kestävällä tavalla luonnonvaroja vaalien. Suosi siis suomalaista kalaa, on se sitten kalastettua tai kasvatettua kalaa. Kasvatetun kalan ystäville tiedoksi, että Lounais-Suomen Kasnäsiin on valmistunut Suomen ensimmäinen kalajauhotehdas, jonka tuotanto puhdistaa Itämerta (kaloista poistetaan mm. dioksiini) ja raaka-aine lyhentää kalanrehun hiilijalanjälkeä huomattavasti kotimaisessa kirjolohen kasvatuksessa.

Mikko Malin

Kirjoittaja työskentelee Metsähallituksen Eräpalveluissa kalastuksen ja kalavesienhoidon ylitarkastajana.

Takaisin