VALIKKO
Kilpailuvalttina laatu ja eettisyys

Kilpailuvalttina laatu ja eettisyys

Mediassa on useasti viime aikoina kiinnitetty huomiota ulkomaisen työvoiman käyttöön Suomessa. Siihen näyttää liittyvän monenlaisia pienempiä tai isompia kysymysmerkkejä. Myös metsäalalla, vihannestuotannossa ja maataloudessa ulkomaisen työvoiman käyttö on yleistä. On tietenkin hyvä asia, että työvoimaa löytyy, työt tulevat hoidetuiksi ja asiat menevät eteenpäin.

Luonnonvaroihin liittyy yleisesti erilaisia toiminnan sertifiointijärjestelmiä ja tuotantoketjun laadun varmistuksia. Nämä ovat tärkeitä asioita lopputuotteiden myynnissä. Puun, alkutuotannon, vihannesten alkuperän ja tuotantotapojen yksityiskohdat pitää pystyä todentamaan dokumentoidusti.

Sertifiointiin ja alkuperäketjujen todentamiseen kuuluu myös kriteereitä, jotka mittaavat toiminnan eettisyyttä ja työvoiman työsuhteiden laatua ja laillisuutta. Monimutkaisia urakointiketjuja vaihtelevine palkkatasoineen näyttää esiintyvän myös luonnonvara-alalla.

Ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevassa valvonnassa on tänä päivänä puutteita ja aukkoja. Tästä syystä voi helposti syntyä tilanteita, joissa lakeja ja kriteereitä noudattava jää huonompaan asemaan, vaikka tilanne pitäisi olla juuri päinvastainen. Huono valvonta ruokkii vääristyneitä kilpailuetuja ja jopa epäeettisiä työ- ja aliurakointimarkkinoita.

Luonnonvara-alan asiantuntijat ovat usein avainasemassa, kun ulkomaista työvoimaa palkataan käytännön tehtäviin. Asiantuntijat toimivat neuvojina, hankkeiden vetäjinä ja esimerkiksi valvojina tai esimiehinä. Se, että sertifioinnissa, alkuperän todentamisessa ja kaikissa pelisäännöissä noudatetaan lain määräyksiä, on alallamme ensiarvoisen tärkeätä. Myös työvoimakysymyksissä laatu ja eettisyys ovat kilpailuvaltteja siinä missä tuotteiden hinnatkin.

Työvoima- ja henkilöstöasioiden hyvä hoito kulkee aina käsi kädessä menestyvän myynnin ja liiketoiminnan kanssa. Tämä koskee sekä kotimaista että ulkomaisen työvoiman käyttöä. Asioiden hyvällä ja asianmukaisella hoidolla varmistamme työpaikkojamme ja samalla koko luonnonvara-alan menestyksen sekä Suomessa että maailmalla.

Håkan Nystrand

Takaisin