VALIKKO
Laaja sopimusratkaisu on yhteinen etu

Laaja sopimusratkaisu on yhteinen etu

Neuvottelut laajemmasta sopimusratkaisusta käynnistyivät uudelleen. Ei mikään yllätys monestakin syystä. Luonnon laki neuvotteluissa on, että koko käytettävissä oleva aika hyödynnetään loppuun saakka neuvotteluasetelmien viilaamiseen ja hyvän lopputuloksen saamiseksi. Nyt on vielä hetki aikaa ja neuvotteluasetelmissa onkin ollut toistaiseksi enemmän tai vähemmän pelin makua.

Todellisia ratkaisuun pyrkiviä neuvotteluita käydään ilman turhaa julkisuutta. Tilanne yhteiskunnassa on sellainen, että laajempi sopimusratkaisu on paikallaan. Kukaan ei halua toista, kyseenalaista vaihtoehtoa, eli työsuhteen ehtoihin puuttumista lainsäädännön keinoin. On parempi pyrkiä sopimusratkaisuun, vaikkakaan paljon myönteistä ei ole tarjolla.

Myös metsäalan asiantuntijoille sopimusratkaisu on parempi vaihtoehto.  Pääsemme silloin vielä itse sopimusalojen kautta ja omilla ratkaisuillamme vaikuttamaan siihen, miten mahdollinen kokonaisratkaisu käytännössä toteutuu. Kokonaisratkaisu tulee todennäköisesti nytkin sisältämään sopimusalakohtaisia soveltamismahdollisuuksia.

*                           *                           *

Meto ja Meton päättävät elimet ovat alusta alkaen olleet mukana edesauttamassa laajempaa ja syvällisempää yhteistyötä luonnonvara-alalla. Nyt LUVA – Luonnonvarat ry on perustettu ja uusi tapa toimia käynnistyi vuoden vaihteessa. Sekä luonnonvara-alan että median kiinnostus tähän ratkaisuun on ollut kiitettävä ja rohkaiseva. Olemme pystyneet ennakoimaan muutokset luonnonvara-alalla ja toimineet sen mukaan. Olemme nyt varustautuneet hyvin tulevaan yhteiskuntavaikuttamisen ja edunvalvonnan aikakauteen koko jäsenkunnan hyväksi. Luonnonvara-alalla asiantuntijoiden ammatti-identiteetti on vahva ja voimavara on edunvalvonnassa. Tämän takia ratkaisumme Luvan rakentamisessa oli itsestäänselvyys.

Luvan jäsenjärjestöt ovat itsenäisiä järjestöjä kuten aikaisemminkin ja jäsenet järjestäytyvät oman ammattikuntansa järjestöön. Uusien jäsenryhmittymien kanssa toimimme jatkossa samalla tavoin. Luvan säännöt antavat jopa mahdollisuuden laajentaa kattojärjestön hallitusta uusia jäsenryhmittymiä ajatellen.

Metsänhoitajaliitto teki viime vuoden lopussa valtuuston tiukan äänestyksen tuloksena toisen tyyppisen ratkaisun. Liitto fuusioituu Luonnontieteiden Akateemisten Liiton ja Ympäristöasiantuntijoiden keskusliiton kanssa. Uusi liitto tulee olemaan jäsenmäärältään jokseenkin saman kokoinen kuin Luva. Metsänhoitajien osuus uuden järjestön potentiaalisesta jäsenkunnasta on noin 15 prosenttia.

*                           *                           *

Metsäteollisuuden tulevaisuuden näkymät ovat monella tavalla valoisat. Tämä heijastuu koko metsäsektorin mielialaan. Luottamus omaan tekemiseen on alalla vahva. Myös hallitusohjelmassa on biotaloudesta vahvoja kirjauksia. Tämä myönteinen tilanne ei ole kuitenkaan heijastunut työmarkkinoille yhtä selvästi. Metsäteollisuudessa, metsänhoitoyhdistyksissä ja yleensä yksityisellä sektorilla on jonkin verran myönteistä värinää, mutta budjettisidonnaisilla aloilla aika on karua. Esimerkiksi metsäkeskuksen yt-neuvottelut päättyivät tammikuun lopussa erimielisyyteen. Olisikin korkea aika toteuttaa tehtyjä linjauksia esimerkiksi hallitusohjelmassa. Metsäsektorin osaamis- ja asiantuntijainfraa ei saa heikentää juuri nyt, kun kaikki metsäteollisuuden käyrät näyttävät ylöspäin. Kaikki riippuu kaikesta myös metsäalalla.

Nyt on vuosikokousten aika! Tule mukaan vaikuttamaan oman järjestösi toimintaan esimerkiksi alueyhdistysten ja toimipaikkaosaston vuosikokouksissa. Päätösten lisäksi kokouksissa on jaossa ajankohtaista tietoa ja mukavia tapaamisia!

Håkan Nystrand
puheenjohtaja
METO – Metsäalan Asiantuntijat

 

 

 

 

 

Takaisin