VALIKKO

Uutiset

 • maaliskuu

  • Metsämme -messut siirtyvät syksyyn

   Metsämme -messut siirtyvät syksyyn. Ne järjestetään yhdessä Retkelle-messujen kanssa 19.-20.9.2020 Wemmi -Ween maan wiljaa -markkinoiden yhdeydessä. Mesämme -messut oli tarkoitus pitää 25.-26. huhtikuuta, mutta tapahtuma siirretään viranomaisten antamien ohjeiden vuoksi koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Tervetuloa syyskuussa messuille! Lue lisää: Metsämme-messut…

  • Metsämme -messut siirtyvät syksyyn

   Metsämme -messut siirtyvät syksyyn. Ne järjestetään yhdessä Retkelle-messujen kanssa 19.-20.9.2020 Wemmi -Ween maan wiljaa -markkinoiden yhdeydessä. Mesämme -messut oli tarkoitus pitää 25.-26. huhtikuuta, mutta tapahtuma siirretään viranomaisten antamien ohjeiden vuoksi koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Tervetuloa syyskuussa messuille! Lue lisää: Metsämme-messut…

  • Meton hallitus kantaa vastuuta antamalla neuvottelukunnille valtuudet sopia määräaikaisista muutoksista työehtosopimuksiin

   Koronaviruksen seurauksena Suomen talous on ajautunut taloudelliseen kriisiin, joka vaarantaa yritystoiminnan edellytykset, työllisyyden ja ihmisten toimeentulon. Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat 18.3.2020 tekemässään esityksessä maan hallitukselle yt-lain lomautusta koskevien vähimmäisneuvotteluaikojen lyhentämisestä 5 päivään ja työsopimuslain lomautusilmoitusajan lyhentämisestä 5 päivään sekä takaisinottovelvollisuuden pidentämisestä 9 kuukauteen. Työmarkkinakeskusjärjestöt pitävät tärkeänä, että näistä asioista sovitaan yksityisellä sektorilla alakohtaisten työehtosopimusosapuolten kesken siten, että…

  • Maailman Metsäpäivä juhlistaa tänään biologista monimuotoisuutta

   Tänään vietetään Maailman Metsäpäivää. Vuoden teemana on ”metsät ja biologinen monimuotoisuus”. YK:n yleiskokous julisti ensimmäisen Maailman Metsäpäivän (International Day of Forests)  21. maaliskuuta 2012, jonka jälkeen päivää on vietetty vuosittain. YK:n mukaan Maailman Metsäpäivä juhlistaa erilaisten metsien tärkeyttä ja kannustaa ihmisiä toimimaan paikallisesta, kansallisesti ja kansainvälisesti metsien ja puiden parissa, mistä esimerkkinä ovat erilaiset puiden…

  • Työlainsäädännön joustot ja toimenpiteet ihmisten toimeentulon ja yritysten maksuvalmiuden turvaamiseksi

   Työlainsäädännön joustot koskevat vain lomautuksia Korona ei muodosta tässä vaiheessa yt:ssä perustetta irtisanomiseksi vaan vain lomauttamiseksi. Työnantajat ovat esittäneet lakipaketista vielä lyhyempiä aikoja. Pysytään lakitasossa (uusi lakipaketti), ja jos halutaan perustellusta syystä nopeampia aikoja, niin Metoon yhteys ja tapauskohtainen tarkastelu. Tässä hallituspuolueiden neuvottelun tulos. Ministeriöt aloittavat välittömästi lainsäädännön valmistelutyöt nopeutetussa aikataulussa. Toimenpiteet ihmisten toimeentulon ja…

  • Työmarkkinajärjestöjen esitys maan hallitukselle yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi korona-viruksen aiheuttamassa talouden kriisissä

   STTK 18.3.2020   Korona-viruksen seurauksena Suomen talous on ajautunut tilanteeseen, joka vaarantaa yritystoiminnan edellytykset, työllisyyden ja ihmisten toimeentulon. Tämän vuoksi työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat yhdessä tehneet esityksen maan hallitukselle tarvittavista toimista, joilla alennetaan työllistämisen kustannuksia, joustavoitetaan työlainsäädäntöä ja parannetaan työttömiksi tai lomautetuiksi joutuneiden palkansaajien sosiaaliturvaa. Työnantajan eläkemaksujen tilapäinen alentaminen 910 miljoonalla eurolla Yksityisen sektorin työnantajan työeläkemaksu…

  • Sudesta puhutaan nyt enemmän kuin koskaan

   Luonnon Varassa -lehti 1/2020 kysyi susialueilla työskenteleviltä metsäammattilaisilta, mitä he ajattelevat susista. Toimintaohjeita suden kohtaamiseen kaivattaisiin lisää. Sanotaan, että susien käytös on muuttunut: ne tulevat aiempaa enemmän pihoihin. Koira- ja kotieläinvahingot ovat lisääntyneet. Susien määrä Suomessa keskusteluttaa. Luonnonvarakeskuksen tutkijat eivät vastanneet lehden kyselyyn kanta-arvion muodostumisesta. Lue artikkeli sähköisestä lehdestä: Luonnon Varassa 1/2020 .  …

  • Puunhankinnan avainhenkilöiden työehdoista sopu hyvässä yhteistyössä

   Metsäteollisuus ry:n ja METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n (Meto) neuvotteluita käytiin haastavissa olosuhteissa 28.1.2020 – 11.3.2020 välisenä aikana. Virallisia neuvotteluja käytiin yhteensä 15, minkä lisäksi käytiin muita keskusteluja. Saavutettu työehtosopimus (TES) on yleisen linjan mukainen: palkankorotukset 3,3 % ja sopimuskauden laskennallinen kustannusvaikutus 4,6 %. Pidennetyllä sopimusajalla poistettiin kiky-tunnit uudesta työehtosopimuksesta ja samalla palautuivat vanhan TES:in…