VALIKKO
Luonnonvara-alan yhteistyö on välttämätöntä

Luonnonvara-alan yhteistyö on välttämätöntä

Valtakunnalliset Metsäpäivät ja Meidän Viikonloppu-messukokonaisuus viikolla 45 antoivat taas uusia virikkeitä ja ajatuksia monen tahon toiminnalle tulevaisuudessa. Metsä- ja luonnonvara-alat ovat jo jonkin aikaa olleet mielenkiintoisessa murrosvaiheessa. Viime viikolla näitä muutoksia käsiteltiin minusta ensimmäisen kerran ääneen, konkreettisesti ja suurella joukolla erilaisissa tilaisuuksissa Helsingin Messukeskuksessa!

Oli ilahduttavaa todeta, että sekä oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin että Tukholman ympäristöinstituutin johtajan Johan L. Kuylenstiernan puheenvuoroissa korostettiin luonnonvara-alojen ja koko biotalouden yhteistyötä yli rajojen. Luonnonvara-alat ovat perinteisesti toimineet hyvin erillään toisistaan. Uudet innovaatiot ja niiden mukana syntyneet uudet luonnonvarojen jalostuksen muodot sekä lupaavat uudet yritykset johtavat siihen, että meidän on yhä enemmän ajateltava Suomen uusiutuvia luonnonvaroja yhtenä kokonaisuutena. Metsäkuidusta on tulossa pellavalle vauhdilla kilpailija ja nanosellua ehkä kannattaa paremmin valmistaa perunoista kuin puusta. Bioöljyn valloitusmarssi tuntuu jo vakiintuneelta asialta. Nämä ovat esimerkkejä siitä, miten asiat menevät ristiin ja uudelleen harkintaan.  Pelikenttä muuttuu nopeasti.  Kuten osuvasti monelta taholta tuli päivien aikana esille, myös perinteiset isot luonnonvarojen elinkeinot, kuten metsä ja maatalous, hyötyvät yhteistyöstä ja monipuolistumisesta. Tässä kaikki vahvistuvat.

Mihin mahdolliset uudet työpaikat tulevat syntymään on mielenkiintoinen kysymys. Puuta tarvitaan lisää jatkossa, joten puun korjuuseen ja kuljetukseen syntyy uusia työpaikkoja. Samoin maatalouden uudet suuntaukset ja erikoistumiset vaativat vahvaa asiantuntijuutta tulevaisuudessa. Suurin työllisyyspotentiaali taitaa kuitenkin olla uusissa nousevissa yrityksissä, jotka ovat usein keskittyneitä myös vientiin. Lukuisia konkreettisia esimerkkejä nousi esille LUVA Luonnonvarat ry:n seminaarissa ”Luvassa 100 000 työpaikkaa?”, joka järjestettiin Messukeskuksessa 11.11.2016. Katso lisää Luvan kotisivuilta  http://www.luva.fi/ajankohtaista/luvan-tapahtumat/yleiso-paasi-aanestamaan-luva-seminaarissa/

Maailmanlaajuisesti luonnonvarat eivät tule tulevaisuudessa riittämään. Vaikka ajatus vaikuttaa vieraalta meillä Suomessa, yksin luonnonvarojen jalostuksella ja kestävällä käytöllä ei tulevaisuudessa selvitä. Avainsanat globaalitaloudessa ovat luonnonvarat ja kiertotalous. Jätteestä on jo nyt tullut bisnes, mutta taidamme vielä kuitenkin olla alkutaipaleella tässä suhteessa.

Asiantuntijoiden yhteistyö Meton ja Agrologien perustamassa LUVA – Luonnonvarat ry:ssä lähti käyntiin kreivin aikaan. Messuviikon jälkeen tähän saatiin vielä lisävahvistusta. Tulevaisuuden näkymät vuosi sitten perustetulle kattojärjestölle ja sen työlle ovat valoisat, mutta samalla haasteelliset. Hoidettavia asioita riittää ja edunvalvonnan lista näyttää vaan pitenevän. Olemme Suomessa esimerkiksi mestareita luomaan tarpeettomia esteitä luonnonvara-alojen elinkeinoille ja yrityksille. Tarvitaan edunvalvontaa ja yhteistyötä, jotta nämä asiat saadaan korjatuksi. Monissa puheenvuoroissa Luvan seminaarissa todettiinkin, että nyt tarvitaan verkottumista, ei siiloutumista.

Metsäpäivät ja Meidän Viikonloppu, joka ensi vuonna on jälleen nimeltään ELMA -messut, puolustaa paikkaansa tulevaisuudessakin. Kannattaa kuitenkin jatkaa näkökulmien laajentamista ja muistaa ne monet kannanotot luonnonvara-alan yhteistyön välttämättömyydestä yli rajojen. Tämän luonnonvaraviikon ja viikonlopun kehittämiseen ja kasvattamiseen tarvitaan kaikki asiasta kiinnostuneet toimijat Messukeskuksen ja Suomen Metsäyhdistyksen kumppaneiksi.

 

Håkan Nystrand
puheenjohtaja
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
LUVA – Luonnonvarat ry

 

 

 

Takaisin