VALIKKO
Luvan budjettivaikuttaminen on ollut tuloksellista

Luvan budjettivaikuttaminen on ollut tuloksellista

Budjettiin vaikutettiin tänä syksynä ensimmäisen kerran luonnonvara-asiantuntijoiden leveämmillä hartioilla. Tapaamiset ja keskustelut eduskunnassa olivat antoisia ja mielenkiintoisia. Tärkeintä on kuitenkin se, että Luvan vaikuttamistyö on ollut tuloksellista! Kävi niin, että saimme valtiovarainvaliokunnan lopullisessa mietinnössä korjattua monta keskeistä budjettiasiaa, jotka ovat tärkeitä luonnonvara-asiantuntijoille ja koko alalle. Tämä oli todella hyvä kohokohta Meton, Agrologien ja metsäpalveluyrittäjien yhteisen kattojärjestön Luvan ensimmäiselle toimintavuodelle!

Käytännössä painavinta sanaa budjetin eduskuntakäsittelyssä käyttää valtiovarainvaliokunta, joka laatii lopullisen budjettimietinnön eduskunnan lopullista käsittelyä varten. Budjetin kuulemistilaisuudet alkoivat jo syyskuun lopussa valtiovarainvaliokunnan maatalousjaostossa. Tämän vuoden eduskunnan korjauspäätöksissä näkyy, että biotalouteen, uusiutuviin luonnonvaroihin sekä alan jälkikasvuun luotetaan.

Kestävän metsätalouden rahoituslain momentille myönnetään hallituksen esityksen mukaisesti 56,23 miljoonaa euroa. Mukaan tulee kuitenkin eduskunnan tärkeä kirjaus, että tämän vuoden käyttämätön määräraha siirretään käytettäväksi ensi vuodelle. Päätös tehdään lisäbudjetin kautta ensi vuoden puolella. Kemera järjestelmän muutosten vuoksi momentin rahaa jää tänä vuonna käyttämättä noin kymmenen miljoonaa euroa.

Maa- ja metsätalousministeriön Kemera-rahoituksen muutokset ovat aiheuttaneet suuren hallinnollisen taakan metsäkeskukselle. Henkilöstöresursseja on rahapulan takia jouduttu vähentämään vuodesta toiseen. Kemeran rahoitustukianomusten ja toteutusilmoitusten käsittely ja käytön valvonta on nyt metsäkeskuksessa vaikeuksissa. Tilanteeseen on ensi vuoden budjetissa tulossa ainakin pientä helpotusta, kun eduskunta nostaa metsäkeskuksen määrärahan summaa 0,4 miljoonalla eurolla resurssipulan hoitamiseksi.

Maaseudun elinkeinojen neuvontaan esitetty määräraha oli taas kerran aivan riittämätön. Hallituksen esityksessä maaseudun elinkeinojen kehittämiseen tarkoitettuja määrärahoja esitettiin vähennettäväksi peräti 41 prosenttia. Eduskunta korjaa tilanteen nostamalla määrärahan 5,366 miljoonaan euroon, joka kuitenkin tarkoittaa noin puolen miljoonan leikkausta verrattuna tämän vuoden tasoon.

4H-toiminnan nuorisotyö on tärkeää tulevaisuustyötä koko luonnonvara-alalle. Tutustuminen uusiutuvien luonnonvarojen hoitoon ja hyödyntämiseen ovat keskeisiä osaamisalueita, joita oppii parhaiten käytännön kautta jo nuorena. 4H-toiminnassa vahvasti luonnonvara-alaan liittyviä asioita ovat esimerkiksi talousosaaminen ja yrittäjyys. Hallituksen esitys ko. momentille tarkoitti rajua leikkausta tämän vuoden tasoon nähden. Eduskunta kuitenkin korjaa tilanteen ja nostaa määrärahan tasolle 3,9 miljoonaa euroa, joka on käytännössä sama taso kuin tämän vuoden määräraha.

Hyvä näin. Tulevaisuuden luonnonvaraosaamisesta 100 vuotta täyttävällä Suomella ei ole varaa tinkiä.

Rauhallista Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta!

Håkan Nystrand

 

Takaisin