VALIKKO
Maa- ja metsätalousministeriö herättelee keskustelua kansainvälisistä asioista

Maa- ja metsätalousministeriö herättelee keskustelua kansainvälisistä asioista

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää tämän kevään aikana tärkeitä kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia asiantuntijoille ja sidosryhmille. Tilaisuuksien aiheina ovat kansainväliset metsäasiat ja Euroopan Unioni. Käytännön järjestelyistä vastaa Suomen Metsäyhdistys. Tämä on tarpeellinen työpajojen sarja, jota ovat metsäasiantuntijatkin jo aikaisemmin esittäneet.

Viime vuosien aikana olemme monta kertaa olleet huolestuneita Euroopan Unionin päätöksistä, jotka suoraan tai välillisesti liittyvät metsiin tai luonnonvaroihin. Joskus saa jopa sellaisen vaikutelman, että meille oudot keskustelut esimerkiksi Euroopan Parlamentissa koskien maankäyttöä, biomassoja, uusiutuvaa energiaa tai yleensäkin luonnonvarojen kestävää käyttöä, johtuvat kateellisuudesta tai kauppapolitiikasta. Meidän kannattaa tässä tilanteessa olla kuitenkin myös itsekriittisiä ja käyttää hetki peiliin katsomiseen. Olemme olleet hyviä kertomaan asioistamme niin sanotusti omiemme joukoissa käyttämällä omaa ammattikieltämme. Aktiivisuutta on ollut, mutta onko viestimme mennyt perille? Nähtävästi ei. Sen verran levotonta keskustelu on ollut viime vuosien aikana.

Globaalissa ja alueellisessa metsä- ja luonnonvarapolitiikassa tapahtuu myös koko ajan avautumista. Varsinkin vastuullisuuskysymykset, hyvinkin konkreettisella tasolla, ovat nousseet koko ajan voimakkaammin esille. Enää eivät riitä juhlavat vastuullisuuden yleissitoumukset. Kansainväliset konsernit ovat myös metsä- ja luonnonvara-aloilla tarkastelun alla maakohtaisesti, jopa tehdaskohtaisesti. Samoin tarkkaan seurataan, miten kansainväliset yhtiöt tai valtiot toimivat maankäyttöpoliittisesti tai vaikkapa ihmisoikeusasioissa. Voidaankin sanoa, että jokainen tehdaslattia ja metsä- tai peltohehtaari on koko ajan luupin alla. Maailmalla ei ole enää takapihoja, vaan ennemmin tai myöhemmin kaikki tulee päivänvaloon.

Mediamaailma ja varsinkin sosiaalinen media on tässä toimintaympäristön muutoksessa tärkeässä roolissa. Kardinaalivirhe olisi nyt lähteä syyttämään avointa mediamaailmaa metsä- ja luonnonvarojen tarkemmasta seurannasta ympäri maailmaa. Viisaampi lähestymistapa on ajatella mediamaailmaa voimavarana ja ongelmien esille nostajana. Pitkässä juoksussa maailman kohtalo perustuu kuitenkin kaikin tavoin kestävään toimintaan.

Maa- ja metsätalousministeriö on nyt liikkeellä tärkeässä asiassa. Uusiutuvilla luonnonvaroilla on ehdottomasti koko maapallon pelastajan rooli tarjolla. Jos lähdemme tällä asenteella Suomessakin kehittämään toimintatapojamme Euroopan Unionin ja kansainvälisten asioiden suhteen, emme voi epäonnistua. Eikä meillä ole epäonnistumiseen varaakaan, koska Suomen rajojen ulkopuolella tapahtuu koko ajan asioita, jotka loppupeleissä vaikuttavat myös Suomessa oleviin tuotantohehtaareihin, toimentuloon ja työpaikkoihin.

 

Håkan Nystrand
puheenjohtaja
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
LUVA – Luonnonvarat ry

 

 

Takaisin