VALIKKO
Maailma on liikkeessä

Maailma on liikkeessä

Viime vuosi oli edunvalvontarintamalla vilkas ja haasteellinen. Varsinkin syksyllä asioita oli paljon, kuten työsuhde- ja sopimuskysymyksiä, metsä- ja koulutuspolitiikkaa sekä budjettia. Näin ylimalkaisina esimerkkeinä.

Yhteiskuntamme on monella tavalla muuttunut ja yskimistäkin on monella alueella. Keskusteluilmapiiri on koventunut. Nyt kyseenalaistetaan myös lopullisesti sovittuja asioita. Enemmän liikkuvia osia, enemmän epävarmuutta, enemmän kepillä jään kokeilemista. Toimintaympäristö on muuttunut kaikille.

Metsä- ja luonnonvara-alalla toimiviin asiantuntijoihin yhteiskunnan muutokset ovat myös vaikuttaneet voimakkaasti. Biotalousala on nyt kovassa nosteessa ihan yleisellä tasolla. Tämä on hieno asia ja tekisi mieli todeta, että vihdoinkin asiat ovat menneet tähän suuntaan. Uusiutuvien luonnonvarojen jalostusasteen nostaminen ja uudet tuotteet, kasvava puun kysyntä, viennin edistäminen luonnonvara-alalla eivät juurikaan näy konkreettisella tavalla esimerkiksi työpaikkojen lisääntymisenä.

Työtä ja vastuuta on tullut lisää asiantuntijoille henkilökohtaisella tasolla, joka taas helposti näkyy työssäjaksamisongelmina monessa paikassa. Toivon, että tämä vuosi toisi mukanaan muutoksen tilanteeseen. Tarvitsemme oikein mitoitettuja henkilöstöresursseja. Tarvitsemme myös työhyvinvointiin panostamista ja siitä puhumista myös johtajatasolla. Tilanne ei korjaannu, jos työhyvinvointiin perehdytään asiantuntijatasolla ja johto kokee, että tämä ei ole johtamisongelma. Asiat kulkevat käsi kädessä.

En odota tästä vuodesta sen rauhallisempaa, vaikkakin talouden käyrät näyttävätkin vähän ylöspäin. Yllätykselliset liikkeet tulevat jatkumaan ja koetellaan hyvän käytöksen ja lakien rajoja tänäkin vuonna. Odotan myös, että paikallistasolla tulee monenlaisia haasteita vastaan. Jo vielä käynnissä olevat kilpailukykysopimuksen paikallisneuvottelut ovat sen osoittaneet.

Tänä vuonna alkavan uuden neuvottelukierroksen kuviot ovat vielä täysin auki. Olen sitä mieltä, että vuoden aikana käytäntö tulee vastaan ja tarvitaan esimerkiksi keskusjärjestöjen koordinoivaa työtä. Eniten kysymysmerkkejä minulla on koko sopimuskentän sitouttamisessa ja jonkun tietyn vientisektorin palkankorotuslinjan pitävyydessä. Voi olla, että tarvitsemme jopa muutaman neuvottelukierroksen ennen kuin uusi sopimismalli on syntynyt Suomeen.

Suomen satavuotisjuhlavuonna toivoisin enemmän myönteisiä kuin kielteisiä ratkaisuja ja hyviä uutisia alan asiantuntijoille ja koko biotalousalalle! Asioita on saatava liikkumaan myönteiseen suuntaan. Sen eteen tulemme tekemään työtä koko vuoden. Eväät ovat olemassa, mutta tarvitsemme kannustavia onnistumisia kaikilla tasoilla.

Håkan Nystrand
puheenjohtaja

Nyt kannattaa liittyä oman alansa asiantuntijajoukon jäseneksi. Tarvittavat tiedot järjestöistä löytyvät osoitteesta www.luva.fi

Takaisin