VALIKKO
Håkan Nystrand: Maaseutupolitiikan neuvosto aloitti railakkaasti!

Håkan Nystrand: Maaseutupolitiikan neuvosto aloitti railakkaasti!

Maaseutupolitiikan neuvoston ensimmäinen kokous oli viime viikolla. Ministeri Kimmo Tiilikaisen johdolla pidetyssä kokouksessa oli myös uusia tuulahduksia valtionhallinnon kokoustekniikassa!

Neuvosto korvaa aiemmin toimineen maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän YTR:n. Hallinnollisesti on tällä tavalla nostettu profiilia. YTR:n puheenjohtajana toimi viime vuosien aikana maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio. Nyt maaseutupolitiikan neuvoston puheenjohtajana on maa- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja varapuheenjohtajana toimii elinkeinoministeri Olli Rehn. Neuvoston alaisuudessa on myös sihteeristö ja pääsihteeri. Uuden neuvoston asettamispäätös ja kokoonpano:

http://mmm.fi/documents/1410837/2434364/MANE+asettamisp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+31+3+2016.pdf/9c20723b-3d90-4a44-a752-a937cfc7f57f

Maaseutupolitiikka ja aluekehitys ovat laaja työmaa. Politiikan taustalla on esimerkiksi kaikkia yhteiskunnan sektorirajoja ylittävä Maaseutupolitiikan kokonaisohjelma 2014 -20. Ohjelman käytännön toteuttaminen ja seuranta tapahtuvat neuvoston lisäksi lukuisissa verkostoissa. Luonnonvara-alalle mielenkiintoisia verkostoja ovat esimerkiksi maankäyttö ja infra sekä maaseudun elinkeinot ja osaaminen-verkostot. Kyse on siis ihan konkreettisista asioista, kuten tiestö, it-yhteydet, työpaikat, palvelujen saatavuus ja kaiken moottorina elinkeinojen mahdollisuudet.  Uusiutuvien luonnonvarojen asiantuntijoille aihepiirit ovat siis niitä keskeisimpiä.

Kokouksessa käytiin keskustelua lähiajan maaseudun haasteista ja agendasta. Neuvosto päättikin ilahduttavasti nostaa esille tämän vuoden työskentelyssään erityisesti työllisyyden ja toimeentulon maaseudulla. Varmasti vuoden aikana palataan tähän teemaan monta kertaa.

Kokousteknisesti neuvoston ensimmäinen istunto oli raikas. Apuvälineenä käytettiin esimerkiksi erivärisiä äänestyskylttejä, jotka hyvin kuvasivat neuvoston mielipiteitä maaseudun tulevaisuuden näkymistä ja tarvittavista toimenpiteistä. Mielipidehajontaa oli, mutta ministerin alkukysymykseen, syntyykö tästä maaseutupolitiikan neuvostosta jotain lisäarvoa, salissa näkyi vihreätä väriä paljon! Minusta tämä on hyvä lähtökohta jatkotyöskentelylle. Neuvoston kokouksia on kaavailtu noin neljä vuodessa.

http://www.maaseutupolitiikka.fi/

 

Håkan Nystrand
puheenjohtaja
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
LUVA – Luonnonvarat ry  

Takaisin