VALIKKO

Med gemensamma krafter till ett bra slutresultat

Metos styrelse godkände ifjol somras vägkartan för kollektivavtalsförhandlingarna. Godkännandet av vägkartan betydde också att vi med en ny plan gav oss in i kollektivavtalsförhandlingarna. I början av hösten uppdaterades direktiven gällande förhandlingsdelegationernas uppgifter samt saker som berörde arbetsstridsåtgärder. Vi gjorde en medlemsenkät gällande förhandlingsmålen och arrangerade det första gemensamma mötet för alla förhandlingsdelegationer i Metos historia. På mötet behandlades det allmänna arbetsmarknadsläget, olika alternativ och uträkningsmodeller, samt beslöts om de gemensamma och branschvisa målen i förhandlingarna.

Kollektivavtalsförhandlingarna var svåra och framför allt var det de s.k. kiky-timmarna som var problematiska. Under förhandlingarna blev det klart för alla att kiky-timmarna hade ett ekonomiskt värde och att det behövdes kreativa lösningar för att bli av med dem. Beroende av innehållet och strukturen i olika kollektivavtal, fanns det dock olika möjligheter. I samband med denna runda gick diskussionerna heta och konfrontationen ökade. De sociala medierna blev ett stridsfält och man kritiserade egna godkända avtal genast efter att man stigit upp från förhandlingsbordet.

Meto figurerade inte i offentligheten gällande förhandlingarnas framskridande, utan framförde olika kreativa lösningar vid förhandlingsborden. I vår verktygsback fanns alltid olika alternativ för att lösa upp svåra knutar. Forceringen var onekligen kämpig ibland, men alltid i något skede gick det framåt.

Fastän det var fråga om en förbundsrunda, kunde man klart notera att arbetsgivarsidan i vissa branscher gjorde ett nära samarbete. Det har åtminstone inte tidigare varit typiskt att kravlistan förlängs under förhandlingarnas framskridande, att man inte hittar tid för förhandlingar eller att man blir tvungen att flytta förhandlingarna på grund av tekniska orsaker.

Vi var också tvungna att inom en del avtalsbranscher byta förhandlingsstrategi på grund av det nationella läget och riksförlikningsmannens linjedragningar. Med ett bra samarbete inom organisationen och med en uppbyggande och kunnig attityd är detta lätt och möjligt vid de bord där Meto har ”chaufförens” plats. I de förhandlingar där arbetstagarna representeras av flera personalorganisationer är det förstås en större utmaning att uppnå konsensus.

Kollektivavtalsrundan är för Metos del över, men efter semestrarna kommer vi ännu att gå igenom förhandlingsresultaten och förhandlingsprocesserna. Då vi började tillsammans hösten 2019, så kommer vi också att avsluta rundan tillsammans. I samband med det branschvisa mötet hösten 2020 analyseras resultaten och processerna både branschvist och på förbundsnivå.
Till slut ännu ett stort tack till Metos förtroende-, huvudförtroende- och ombudsmän. Ni gör ett ytterst värdefullt arbete till förmån för våra medlemmar!

Trevlig och avkopplande sommar,
Stefan Borgman

Takaisin