VALIKKO
Mediasota

Mediasota

Tein tänään ensimmäisen radiohaastatteluni Meton puheenjohtajana ja aiheena oli yllätys, yllätys ”metsät ja ilmastopolitiikka”. Tämä aihe ylittää nyt kaikki uutiskynnykset, mutta varsinkin some-puolella sekä keskustelut että keskustelijat käyvät kuumana.

Tiedetään, että kun ihminen sairastuu, hän selvittää googlen kautta, mikä häntä vaivaa. Sen jälkeen hän menee lääkäriin, kertomaan millainen sairaus hänellä on ja millaisia lääkkeitä hän tarvitsee. Sama ilmiö on nyt levinnyt metsäkeskusteluihin, googlataan hiilinielu ja hiililähde ja sitten ei muuta kuin tutkijan nimimerkillä mukaan mediasotaan. Onneksi osa keskustelijoista on perillä näistä asioista ja jaksaa puolustaa suomalaista kestävää metsätaloutta asiantuntevasti ja asiallisesti. Kiitos siitä.

Eduskuntavaalit lähestyvät ja politiikan neljän vuoden kiertoaika on kulumassa umpeen. On yllättävää seurata, miten huono muisti joillakin politikoilla on. Jotkut unohtavat päivässä, jotkut parin viikon päästä, mitä ovat lupailleet eri tilaisuuksissa. Poissa on myös muisti hallituksen metsäpoliittisesta selonteosta vuodelta 2014, jossa eduskunta yksimielisesti hyväksyi lisääntyvän kotimaisen puun käytön. Aivan omassa lohkossaan painivat sitten ne puolueet, jotka eivät muista, milloin olivat viimeksi hallituksessa päättämässä esimerkiksi metsän uudistamisrajojen läpimitta- ja ikärajojen poistamisesta. Kaikki nämä asiat löytyvät myös helposti googlesta tai Youtubesta.

Metsäala on ollut vahvasti esillä tämän syksyn aikana. Kansalaisaloite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla, kampanja saada jokamiehenoikeus Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle, Ylen kanavilla on pyörinyt Mennään metsään-kampanja. Suomen kohtuusliikkeen metsätyöryhmä järjesti yhdessä monen ympäristöjärjestön kanssa mielenosoituksen Helsingin tuomiokirkon kryptassa. Kaikki nämä kampanjat tuovat todennäköisesti myös paineita metsälainsäädännön muuttamiseen.

Se mistä ei keskustella, ovat näiden kampanjojen taloudelliset vaikutukset ja haluammeko jatkossakin olla hyvinvointivaltio.

Me metsäasiantuntijat tiedämme, että metsäsektori on palannut suurimmaksi vientitulojen tuojaksi. Me tiedämme metsäteollisuuden ja metsäalan roolista yhteiskunnassamme. Me tiedämme, että kasvava metsä sitoo eniten hiiltä. Mutta tietävätkö muut?

Ei jäädä sitä miettimään, vaan osallistukaamme kaikki varsinaiset metsäasiantuntijat näihin talkoisiin, kertomalla asiantuntevasti ja rehellisesti, mitä kaikkea hyvää teemme jokapäiväisessä työssämme myös luonnon ja ilmaston hyväksi. Olen varma, että tällä tavalla luomme katu-uskottavuutta kansalaisten ja politikkojen keskuudessa.

Nähdään kentällä,

Stefan Borgman
puheenjohtaja
stefan.borgman@luva.fi
Puh. +358 401588815
METO – Metsäalan Asiantuntijat
Mikonkatu 8 A, 5. krs. 00100 Helsinki
www.luva.fi/metsaasiantuntijat/

 

Mediakrig

Som Metos ordförande gjorde jag idag min första radiointervju och ämnet var, inte överraskande, ”skogarna och klimatpolitiken”. Detta ämne överstiger nu alla nyhetströsklar, men framförallt på den sociala median går både diskussionerna och de som diskuterar heta.

Vi vet, att då människan blir sjuk, kollar man via google vad man har för problem. Efter det går man till läkaren, berättar diagnosen och vad man behöver för medicin. Samma fenomen har nu spridit sig till skogsdiskussionerna. Man googlar kolsänka och kolkälla och efter det går man med i mediakriget med signaturen ”forskare”. Till all lycka är en del av de som deltar i diskussionerna insatta i dessa saker och orkar sakligt och sakkunnigt försvara det uthålliga finska skogsbruket. Tack för det.

Riksdagsvalet närmar sig och den politiska fyraåriga omloppstiden håller på att ta slut. Det är överraskande att konstatera hur dåligt minne en del politiker har. En del glömmer på en dag och en del inom ett par veckor vad de lovat på olika tillställningar. Borta är också minnet av regeringens skogspolitiska redogörelse från 2014 där riksdagen enhälligt godkände en ökad inhemsk virkesanvändning. Helt i en klass för sig är sedan de partier som inte kommer ihåg när de satt i regeringen senast och beslöt om t.ex. slopandet av diameter- och åldersgränser vid förnyandet av skog. Alla dessa saker finns också lätt tillgängliga på google och youtube.

Under hösten har skogsbranschen varit synligt framme. Fem miljöorganisationer lanserade tidigare ett medborgarinitiativ för att förbjuda kalavverkningar i statens skogar. Suomen Latu är den drivande organisationen som sköter om ansökningsprocessen för att få allemansrätten på Unescos lista över immateriellt kulturarv. Yle firade skogen och allemansrätten med kampanjen ”Vi drar till skogs”. Suomen kohtuusliikes skogsarbetsgrupp arrangerade tillsammans med flera miljöorganisationer en demonstration i Helsingfors domkyrkas krypta. Alla dessa kampanjer leder antagligen också till ett ökat tryck på att ändra skogslagstiftningen.

Det man inte diskuterar är de ekonomiska konsekvenserna av dessa kampanjer och det att vill man också i framtiden vara ett välfärdssamhälle.

Vi skogsexperter vet att skogssektorn igen är den sektor som står för de största exportintäkterna. Vi vet också skogsindustrins och skogsbranschens roll i vårt samhälle. Vi vet att en växande skog binder mest kol. Men vet de övriga?

Onödigt att bli och grubbla på det. Bättre att vi som verkliga skogsexperter sakkunnigt och ärligt går ut och berättar om hur mycket bra vi gör för naturen och klimatet i vårt vardagliga arbete. Jag är säker på att vi på detta sätt vinner förtroende både hos medborgare och politiker.

Vi syns på fältet,

Stefan Borgman
ordförande
stefan.borgman@luva.fi
Tel. +358 401588815
METO – Metsäalan Asiantuntijat
Mikonkatu 8 A, 5. krs. 00100 Helsinki
www.luva.fi/metsaasiantuntijat/

 

 

Takaisin