VALIKKO
Meto – Turvaa työelämään ja etuja arkeen – Meto – Skydd i arbetslivet och förmåner till vardagen

Meto – Turvaa työelämään ja etuja arkeen – Meto – Skydd i arbetslivet och förmåner till vardagen

Koronapandemiasta näyttää tulevan pitkäkestoinen ja kaikissa organisaatioissa valmistaudutaan ottamaan käyttöön ”plan B”. Viruksen leviämisen ehkäisemiseksi myös Meton hallitus päätti elokuun loppupuolella jatkaa omia koronaviruksen toimintaohjeitaan. Tämä tarkoittaa sitä, että etätyötä jatketaan ja toimisto Helsingissä pysyy miehittämättömänä pakollisia kuvioita lukuun ottamatta vuoden loppuun asti. Myös kaikki syksyn hallituksen kokoukset sekä edustajiston kokous pidetään etäkokouksina. Sopimusalojen kokous järjestetään ”hybridiversiona”, eli fyysisesti paikalle kutsutaan yksi nimetty edustaja/sopimusala ja muut osallistuvat etäyhteyksin.

Korona on vaikuttanut työntekoon kaikkialla maailmassa. Uusia käytäntöjä pitää kehittää ja vanha normaali ei ehkä olekaan enää välttämättä se paras mahdollinen. Meto on pieni ja ”ketterä” liitto, jonka vahvuutena on hyvä rakentava yhteistyö organisaation sisällä sekä kaikkien jäsenten kesken. Tartumme ennakkoluulottomasti uusiin haasteisiin ja haluamme jäsenemme mukaan Meton toimintaan ja päätöksentekoon mahdollisimman vaivattomasti.

Lähimpänä sinua on työpaikallasi palveleva Meton oma luottamusmies, joka auttaa ja neuvoo yksittäisiä jäseniä työsuhde- ja palkkauskysymyksissä. Luottamusmies myös valvoo ja soveltaa työehtosopimuksen ja työlainsäädännön toteutumista työpaikalla, sekä neuvottelee kollektiivisesti työsuhdeasioista työnantajan kanssa.

Supervuosi 2021

Vuonna 2021 valitaan merkittävä osa Meton organisaation luottamushenkilöistä. Samalla tehdään uusi toimintastrategia seuraavalle neljälle vuodelle. Tulevaisuuden kannalta strategia tulee olemaan yksi Meton historian tärkeimmistä. Avoimella viestinnällä etsimme osaavia ja aktiivisia jäseniä edustajistoon, hallitukseen, alueyhdistyksiin sekä toimipaikkaosastoihin. Kaikilla jäsenillä on mahdollisuus asettua ehdolle ja osallistumalla toimintaan jäsen voi vaikuttaa toiminnan kehittämiseen, turvaamiseen ja jatkuvuuteen.

Meto – 125 vuotta edunvalvontaa jäsen keskiössä.

Tervetuloa mukaan!

 

Stefan Borgman
puheenjohtaja METO – Metsäalan Asiantuntijat
stefan.borgman@luva.fi, p. 040 1588 815Meto – Skydd i arbetslivet och förmåner till vardagen

Coronapandemin verkar bli långvarig och som bäst förbereder man sig för ”plan B” i alla organisationer. För att förhindra spridningen av viruset har också Metos styrelse i slutet av augusti beslutat att fortsätta med de egna verksamhetsdirektiven gällande coronaviruset. Detta betyder att distansarbetet fortsätter och att kontoret i Helsingfors är obemannat till årets slut, förutom för skötandet av vissa obligatoriska uppgifter. Även alla styrelsemöten samt representantskapets möte hålls i höst som distansmöten. De branschvisas möte arrangeras som en ”hybridversion”, där en utnämnd person per avtalsbransch fysiskt är på mötesplatsen medan de övriga deltar på distans.

Corona har inverkat på arbetssättet i hela världen. Nya vanor har utvecklats och det gamla normala är kanske inte nödvändigtvis det bästa möjliga mera. Meto är ett litet och ”smidigt” förbund, vars styrka är ett bra konstruktivt samarbete inom organisationen och bland alla medlemmar. Vi griper fördomsfritt tag i nya utmaningar och vi vill ha våra medlemmar med i verksamheten och beslutfattandet så smidigt som möjligt.

Närmast dig på din arbetsplats finns Metos förtroendeman, som hjälper och stöder alla förbundets medlemmar i ärenden som berör anställningsförhållanden. Förtroendemannen övervakar också att kollektivavtal och arbetslagstiftning följs på arbetsplatsen, samt förhandlar kollektivt med arbetsgivaren gällande anställningsärenden.

Superåret 2021

År 2021 väljs en betydande del nya förtroendevalda inom Metos hela organisation. Samtidigt uppgörs en ny verksamhetsstrategi för följande fyra år. Med tanke på framtiden kommer strategin att vara en av de viktigaste i hela Metos 125 åriga historia. Med öppen kommunikation söker vi kunniga och aktiva medlemmar till representantskapet, styrelsen, distriktsföreningarna och arbetsplatsavdelningarna. Alla medlemmar har möjlighet att ställa upp. Genom att delta i verksamheten kan medlemmen påverka utvecklingen, upprätthållandet och kontinuiteten i verksamheten.

Meto – Intressebevakning i 125 år med medlemmen i centrum.

Välkommen med!

 

Stefan Borgman
ordförande METO – Skogsbranschens Experter
stefan.borgman@luva.fi, tel. +358 40 1588 815

 

Takaisin