VALIKKO
Meton kaikki sopimusalat rutistivat neuvottelutuloksen

Meton kaikki sopimusalat rutistivat neuvottelutuloksen

Metsäasiantuntijoiden kaikille sopimusaloille on nyt soveltamisneuvotteluissa saatu kilpailukykysopimuksen mukaiset neuvottelutulokset. Tunne on helpottunut, vaikka tietenkään ei ole mukavaa neuvotella esimerkiksi vuosittaisen työajan pidentämisestä kolmella päivällä tai 24 tunnilla.

Neuvottelutunnelma oli kauan odottava ja tarkkaileva. Aikaa käytettiin eri vaihtoehtojen hakemiseen lähinnä koskien työajan pidentämistä. Valtaosa metsäasiantuntijoiden työsuhteista on vapaamuotoisessa työajassa. Tämä tietenkin asetti erityisvaatimuksia meidän neuvotteluihin. Lähtökohtana kuitenkin oli, että tehtyjen ratkaisujen on mahdollisimman hyvin säilytettävä Meton jäsenten vapaus hallita omaa työaikaansa. Siitä hyötyvät sekä jäsenet että firma.

Meton sopimusalojen ratkaisut lähtevät perusajatuksesta, että yrityksissä ja organisaatioissa tiedetään parhaiten, miten sopia käytännössä esimerkiksi työajan pidentämisestä. Neuvottelutuloksissa on yleensä mukana joitakin ”perälautoja”, jotka varmistavat toimintatavat, mikäli paikallisesti ei päästäkään ratkaisuun. Samoin on kirjauksia tai sopijaosapuolten yhteisymmärrys siitä, mikä on neuvottelujärjestys paikallisesti yritys- ja organisaatiotasolla.

Metsäasiantuntijoiden sopimuksissa on yleensä jo aikaisemmin ollut kirjauksia paikallisen sopimisen edistämisestä ja toimimisesta kriisitilanteissa. Tältä osin neuvottelut eivät aiheuttaneet paljon ongelmia. Täydennyksiä tehtiin, mutta yleensä todettiin, että nämä asiat ovat jo sopimuksissa kirjauksina.

Nyt on tieto siitä, että kunta-ala ja valtion ala ovat päässeet sopuun. Oma näkemykseni on, että nämä ovat neuvottelujen vaikeimmat rastit. Julkisella sektorillahan oli neuvottelulistalla kaiken muun lisäksi myös lomarahojen leikkaus. Julkisen sektorin ratkaisulla on varmaankin suuri vaikutus tämän päivän neuvottelujen loppurutistukseen.

Vaikkakin neuvotteluaika päättyy tänään kello 16.00, tiedämme aikaisintaan perjantaina, syntyikö kilpailukykysopimus vai ei. Väliin mahtuu viikon aikana vielä keskusjärjestökäsittelyitä ja maan hallituksen tilannearviointia sekä odotettu ilmoitus verohelpotuksista.

Toivon tietenkin, että tämä neuvottelurutistus johtaisi tulokseen, koska aika paljon aikaa ja voimavaroja on talven ja varsinkin loppuviikkojen aikana uhrattu tähän ratkaisuun. Kilpailukyvyn lisäksi kattava sopimus olisi vahva viesti siitä, että elämme Suomessa sopimusyhteiskunnassa, joka mielestäni on tärkeä ja olennainen sivistyksen merkki valtiolle.

 

Håkan Nystrand
puheenjohtaja
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry

 

 

 

 

Takaisin