VALIKKO
Meton liittokokousvalmistelut ja jäsenistön kasvavat työpaineet

Meton liittokokousvalmistelut ja jäsenistön kasvavat työpaineet

Vuosi 2017 on Meton liittokokousvuosi.  Valmistelut lokakuun liittokokoukseen ovat olleet käynnissä jo jonkun aikaa. Syksyn sopimusalojen linjaukset kevyemmästä hallinnosta ja suoremmasta päätöksenteosta tulevat toteutumaan hallituksen sääntömuutosesityksissä. Myös viime vuonna käynnistynyttä kustannustehokasta järjestöyhteistyötä luonnonvara-alalla tulee edelleen vahvistaa.

Esitykset seuraavan nelivuotiskauden toiminnan painotuksista tulevat olemaan Meton ydintoiminnoissa. Jäsenten työsuhteiden ja neuvottelutoiminnan edunvalvonta ja asioista kertominen jäsenille selkeällä tavalla on Meton ydintoimintaa. Myös alan toimintaedellytyksiin vaikuttaminen on meille tärkeää edunvalvontaa, esimerkkeinä työllisyyden hoito ja alan koulutuskysymykset. Metolla on yhteiskuntavaikuttamisessa vahva rooli Suomessa sekä valtakunnallisella että aluetasolla.

Esitykset liittokokoukselle lähetetään keväällä lausuntokierrokselle. Meton jäsenet toimipaikkaosastoissa, alueyhdistyksissä ja muissa jäsenyhdistyksissä voivat perehtyä esityksiin ja tehdä parannusehdotuksia. Lausuntokierros on tärkeä vaihe päätöksenteossa, jotta liittokokousesitykset olisivat mahdollisimman hyvin valmisteltuja.

Metsäteollisuudessa on nyt hyvä vaihe meneillään. Puun hankintamäärät noussevat vähitellen vuoden aikana ja tämän pitäisi tuoda mukanaan lisää toimintaa ja työpaikkoja metsäalalla. Toistaiseksi tämä ei ole näkynyt metsäasiantuntijoiden työllistymisessä. Vaikkakin meillä on muihin aloihin verrattuna kohtuullisen hyvä työllisyystilanne. Metsäasiantuntijoiden työmäärät ovat jo nyt monin paikoin kestämättömällä tasolla. Lisää väkeä tarvitaan alalle hoitamaan metsiä ja huolehtimaan metsäteollisuuden puuhuollosta.

Siihen kuuluu myös metsien vuotuisen kasvun nostaminen jopa 150 miljoonaan kuutiometriin. Tämä on Luonnonvarakeskuksen Luken raportin mukaan ihan mahdollista, mutta tapahtuu lähinnä metsien tehokkaammalla ja paremmalla hoidolla, johon tarvitaan lisää ihmisiä ja resursseja. Kestävä metsätalous pitää myös sisällään kestävän henkilöstöpolitiikan. Tästä on tulossa koko alan pullonkaula ja siihen on nyt saatava koko sektorille korjaus. Ihmisillä, alan asiantuntijoilla on yksinkertaisesti liikaa töitä. Silloin eivät asiat etene toivotulla ja kestävällä tavalla.

Håkan Nystrand
puheenjohtaja
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry

 

 

 

 

Takaisin