VALIKKO
Metry kyllästyi kompromisseihin

Metry kyllästyi kompromisseihin

Metsäteollisuus ry:n ilmoitus erota Elinkeinoelämän Keskusliitto ry:stä oli ehkä raflaavampi päätös kuin mitä oli odotettavissa. Huolimatta siitä, että Metry on myös julkisuudessa suhtautunut moneen EKn linjaukseen kriittisesti. Vaikka nyt kerrotaan, että ero ei johdu kilpailukykysopimuksesta, niin kyllä silläkin rintamalla oli neuvottelujen aikana selviä repeämiä. Tämä näkyi konkreettisesti EKn hallituksen äänestyksessä, missä metsäteollisuuden hävinnyt kanta oli, että AKTn ja logistiikan mukaantulo olisi ehto neuvottelujen käynnistämiselle. Tällaisia asioita ei koskaan ohiteta noin vaan. Ne ovat jossain vaiheessa vastassa.

Elinkeinopolitiikan painotuksissa on varmaan hyvin paljon jännitteitä EKn sisällä. Metryn puheenjohtaja Jussi Pesonen nostaa esille konkreettisen esimerkin siitä, priorisoidaanko autoissa sähköä vai biopolttoaineita. Toinen esimerkki on, että palvelualat haluavat painottaa ostovoiman merkitystä, kun taas metsäteollisuus sijoittaa työvoimakustannukset ykköspaikalle. Nämä lienevät kuvaavia esimerkkejä asioista, jotka varmaan jatkuvasti ovat hiertäneet välejä EKn sisällä.

Yhteiskunta ja päätöksenteko ovat aina täynnä sovitteluratkaisuja. Sen kaikki tietävät, mutta nyt Metry kokee, että kompromissit ovat liian kaukana metsäteollisuuden intresseistä. Liiallinen määrä kompromisseja johtaa tasapaksuuteen, epämääräisyyteen. Tämä koskee meitä kaikkia, jotka toimimme edunvalvonnan alueella. Kaverit kannattaa valita huolella, jotta arvopohja olisi sama ja yhteiset viestit mahdollisimman selkeitä.  Kaikella on rajansa ja tietäen mitä on tapahtumassa, syntyy helposti kysymys, onko EKn toimintakenttä liiankin laaja?

Kaikkien keskusjärjestöjen rooliin liittyy tasapainoilua. Keskusjärjestöjä tarvitaan, mutta samalla pitää muistaa, ketkä ”omistavat” keskusjärjestöt. Nyt Metry kokee, että EKlla on valta, mutta jäsenyrityksillä on koko vastuu. Tämä olisi epäoikeudenmukainen tilanne missä tahansa. Tämän vuoksi esimerkiksi Meto ja muut palkansaajajärjestöt haluavatkin pitää omia jäseniä koskevat neuvotteluoikeudet ja edunvalvonnan omissa käsissään.

Seuraavaan neuvottelukierrokseen liittyy myös ns. Suomen malli, eli että vientialat avaisivat seuraavat neuvottelut. Mallista on periaatetasolla sovittu, mutta nyt lähdetään työstämään mallia aivan käytännössä. Uskon, että jo seuraavissa neuvotteluissa 2017 -18 nähdään liittokohtaisia neuvotteluita, joissa vientiteollisuus toimii avaajana. On selvää, että Metry suurimpana vientiteollisuuden ryhmänä tulee tässä olemaan keskeinen toimija. Minusta uusi tilanne on jännittävä. Monenlaisia mutkia on tulossa matkaan varsinkin ensimmäisen neuvottelukierroksen aikana. Sen jälkeen ollaan sitten viisaampia tulevia kierroksia ajatellen.

Metsäteollisuus on tänään ilmoittanut sopimuskumppaneilleen, palkansaajajärjestöille, että Metry haluaa edelleen tehdä hyvää yhteistyötä ja neuvotella työehtosopimuksia kumppaneidensa kanssa. Eli käytännön sopimusalakohtaisiin neuvotteluihin ei tule muutoksia. Samat ovat neuvottelupöydät kuin aikaisemmin ja tutut, mutta ei välttämättä helpot, liittokohtaiset neuvottelut edessä.

Summa summarum, Metryn ero EKsta on järjestön oma päätös, mutta sopimustoiminta jatkuu kuten aikaisemminkin. Samoin Metry on ilmaissut tahtonsa jatkaa tärkeätä yhteistyötä järjestöjen kanssa biotalouden ja alan jalostajien hyväksi.

 

Håkan Nystrand
puheenjohtaja
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry

 

Takaisin