VALIKKO

Etätöistä takaisin toimistoon – onko pakko palata lähityöhön?

Yhteiskuntamme on avautumassa, ja palaamme pian etätyöstä yhä enemmän lähityöhön. Viranomaismääräystä etätyössä pysymisestä ei ole, mutta maan hallitus on suositellut etätyötä toistaiseksi. Useat työnantajat kuitenkin ohjeistavat varmasti lähiaikoina työntekijöitä palaamaan lähityöhön. Onko pakko palata, jos tilanne pelottaa tai kuuluu riskiryhmään?

Työsopimuksella työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajan johdon ja valvonnan alaisena. Työnantajalla on oikeus määrätä sekä työn tekemisen aika että paikka. Ellei muuta ole sovittu, ei työntekijällä ole itsenäistä oikeutta etätyön tekemiseen. Lähtökohta on, että työnantaja voi velvoittaa lähityöhön palaamiseen. Luvallisen ja luvattoman poissaolon periaatteet ovat korona-aikanakin voimassa.

Työntekijällä on vain harvoin oikeus kieltäytyä työstä tai työpaikalle menemisestä. Tämä on koettu mm. tilanteissa, joissa työntekijä on halunnut kieltäytyä työskentelystä homeongelmasta epäilyllä työpaikalla. Oikeutta kieltäytymiseen ei ole ollut, sillä työntekijän oma mielipide ja pelko homealtistuksesta eivät siihen riitä. Jos työtilat todetaan tutkimuksissa vaarallisiksi, määrää viranomainen työtilat käyttökieltoon. Työntekijän oma lääkäri voi määrätä sairaslomaa altistuksen aiheuttaman sairauden takia. Työterveyshuolto voi suositella työntekijälle etätyötä.

Työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta poikkeusoloissa, myös korona-aikana. Työnantajan on arvioitava, onko työntekijällä muuhun väestöön verrattuna kohonnut riski saada koronavirustartunta työssä. Riskin arvioinnissa on otettava huomioon lähikontaktien määrä, kesto, todennäköisyys lähikontaktien tartuntariskille sekä suojautumisen mahdollisuus. Tarvittaessa työnantajan on käytettävä riskinarvioinnissa apuna työterveyshuoltoa, jotta varmistetaan riittävä asiantuntemus.

Mitä, jos kuulun riskiryhmään?

 

Jos kuulut lääketieteelliseen riskiryhmään, keskustele mahdollisesta etätyön tarpeesta esimiehesi kanssa. Riskiryhmään kuuluminen ei itsessään oikeuta työstä kieltäytymiseen eikä palkalliseen poissaoloon. Sopimalla tämäkin asia kuitenkin varmasti hoituu. Voit sopia etätyön jatkamisesta tai vaikkapa saldotuntien vapaana pitämisestä. Jos etätyön tekeminen on ollut mahdollista, niin tuskin työnantaja nyt määrää riskiryhmään kuuluvaa lähityöhön.

Halutessasi voit käydä työterveyshuollossa ja pyytää sieltä arviota ja mahdollista suositusta tilanteeseen. Työterveyshuolto voi ottaa kantaa lähityön vaarallisuuteen sinun kohdallasi. Kyse on työn turvallisuudesta ja työntekijän suojelusta.

Jos läheisesi kuuluu lääkärin mielestä riskiryhmään, on tilanne todella vaikea. Läheisen riskiryhmään kuuluminen ei anna oikeutta kieltäytyä työpaikalle menemisestä. On kuitenkin oletettavaa, että näissäkin tapauksissa etätyön jatkamisesta pystyy esimiehen kanssa sopimaan.

Miten työpaikoilla nyt tulisi toimia?

 

Työturvallisuuslaki edellyttää, että työpaikan vaarojen selvitys ja riskien arviointi päivitetään korona huomioiden.

Ennen toimistoon palaamista pitää vahvistaa korona-ajan lähityöperiaatteet. Mitkä ovat juuri tämän työpaikan periaatteet ja toimintatavat? Tehdäänkö vuoropäivinä lähityötä? Käytetäänkö maskia ja onko työpaikalla käsidesiä? Jätetäänkö fyysiset monen hengen kokoukset ja yhteiset kahvitauot edelleen pitämättä?

Epätietoisuutta on nyt paljon, tämä on ymmärrettävää. Kenelläkään ei ole täydellisiä vastauksia. Elämä ja työ muovautuvat järkeä käyttämällä oikealla tavalla. Paluu arkeen on alkamassa.

 

Toimihenkilöliitto Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen 13.5.2020