VALIKKO

Rekisteriseloste

METO – METSÄALAN ASIANTUNTIJAT RY:N REKISTERISELOSTE

 

1. REKISTERINPITÄJÄ ja yhteyshenkilö

Yhdistyksen nimi : METO – Metsäalan Asiantuntijat ry

Osoite: Mikonkatu 8 A, 5. krs, 00100 HELSINKI

Yhdistysrekisteritunnus: Y-tunnus 0347443-9

Puhelinnumero: puh. 0400 620 769/järjestöpäällikkö Ilpo Puputti

Sähköpostiosoite: ilpo.puputti@metsaasiantuntijat.fi

Tietosuojavastaava: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti

Jäsenrekisterin yhteyshenkilö: jäsenistöassistentti Anne Marttinen

Kotisivuosoite: www.luva.fi/metsaasiantuntijat

2. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen lakisääteinen velvoite jäsenrekisterin ylläpitämiseen. Henkilötietojen käsittely perustuu jäsensuhteeseen.

 3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • yhdistyksen henkilöjäsenten rekisterin ylläpito ja päivitys
 • yhdistyksen toimintaan liittyvä viestintä
 • yhdistyksen toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen jäseniä palvelevalla tavalla
 • yhdistyksen jäsenten edunvalvonta
 • yhdistyksen jäsenyyteen perustuvien etujen hyödyntäminen ja hallinnointi

 4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ ja tietolähteet

Rekisterin sisältö:

 • nimi
 • syntymäaika
 • henkilötunnus
 • postiosoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero/t
 • koulutus
 • jäsenlaji
 • jäsennumero
 • sopimusala
 • liittoon liittymispäivä
 • liitosta eroamispäivä
 • liitosta eroamisen syy
 • alueyhdistys
 • toimipaikkaosasto
 • työnantaja
 • jäsenmaksun maksutapa
 • maksutapahtumat
 • jäsenmaksusta vapautusajat ja syyt
 • työttömyyskassan jäsentieto
 • luottamustehtävä
 • huomionosoitukset
 • markkinointiesto
 • edellinen liitto, jos jäsenhakemuksessa ilmoitettu
 • seuraava liitto samoin
 • osasta edellä mainituista muutoshistoriatieto

Henkilötietoja voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka jäsen on itse antanut meille jäseneksi liittymislomakkeella tai sen tietojen päivittämisen yhteydessä, tai kun henkilö on vastannut kyselyyn, ilmoittautunut kokouksiin, tapahtumiin, koulutuksiin tms. Tietoja rekisteriin saadaan myös muista lähteistä soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa esim. Postin osoitetietojärjestelmä, työnantajat ja työttömyyskassa.

5. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Niiden henkilöiden osalta, jotka pyytävät tulla poistetuksi rekisteristä kokonaan, tuhotaan kaikki mahdollinen tieto. Osaa henkilötiedoista ei kuitenkaan voida poistaa jäsenrekisterin välttämättömien käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai lainsäädännön vaatimien säilytysvelvollisuuksien vuoksi.

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Tietoja käsittelevät luottamuksellisesti vain ne liiton toimihenkilöt, joilla on siihen perusteltu tarve.

7. TIETOJEN SIIRTO ja luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille lain sallimassa ja vaatimassa laajuudessa tai kun siitä on turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyynnöstä tarpeen. Tietoja voidaan antaa verottajalle, työttömyyskassalle ja vakuutusyhtiölle sekä Meton jäsenyhdistyksille yhdistysten tarkoituksen toteuttamiseksi ja edunvalvontatarkoituksessa.

Yhdistys voi käyttää tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolaki 26 §:n mukaan

 • tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu
 • vaatia virheellisen tiedon korjaamista
 • vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän järjestelmistä

Rekisterinpitäjä korjaa tai poistaa viivytyksettä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaisesti kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja.

Pyyntö kaikissa em. asioissa tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna:

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki
tai sähköpostitse meto@metsaasiantuntijat.fi

Pyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti toimiston aukioloaikana osoitteessa METO – Metsäalan Asiantuntijat ry, Mikonkatu 8 A, 5. krs, Helsinki.

9. REKISTERIN SUOJAUS

Jäsenrekisterin tiedot suojataan normaaleilla tietojenkäsittelyyn liittyvillä toimilla. Tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.  Mapissa säilytettävät tiedot säilytetään turvallisesti ja huolellisesti. Tietoja käsittelevät vain henkilöt, joilla on siihen perusteltu tarve.

10. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

 

Voit myös ladata selosteen pdf:n täältä: Meton rekisteriseloste pdf