VALIKKO

Kansainvälinen toiminta

Meto on jäsenenä kahdessa alan kansainvälisessä järjestössä.

Nordic Foresters (NF) on metsäalan ammattilaisten pohjoismainen yhteistyöjärjestö, johon kuuluu jäsenjärjestöjä Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Suomesta. Yhteydenpito järjestöjen kesken on tiivistä ja tarkoituksena on lähinnä delegaatioiden vuosikokouksessa vaihtaa tietoja ja näkemyksiä alan kehityksestä, tulevista haasteista, alan koulutuksesta ja uusista sopimusratkaisuista. Järjestön puheenjohtajuus on kiertävä ja vaihtuu kahden vuoden välein.

Union of European Foresters (UEF) on eurooppalainen metsäammattilaisten kattojärjestö, johon kuuluu runsaat parikymmentä järjestöä eri maista. Henkilöjäsenmäärä on n. 80 000. Järjestön puheenjohtajana toimi kaksi kongressikautta vuosina 2005-2013 Håkan Nystrand METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:stä.

Vuodesta 2013 alkaen UEF:n puheenjohtajistoon kuuluu Ilpo Puputti Metosta. UEF haluaa toiminnallaan vaikuttaa eurooppalaiseen metsä- ja luonnonvara-alan tulevaisuuteen ja EU:n metsä- ja ympäristöasioita koskevaan päätöksentekoon. Kts. lisää http://www.european-foresters.eu/ .

Team of Specialists on Green Jobs in the Forest Sector (UNECE/FAO/ILO) on YK:n ja kansainvälisen työjärjestön ILO:n alaisuudessa toimiva asiantuntijaryhmä. Ryhmän päätehtävänä on kartoittaa ja ennakoida muutoksia metsäsektorin vihreiden töiden kehityksessä Euroopassa. Ilpo Puputti on ollut asiantuntijaryhmän jäsen vuodesta 2018. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/Content/website/ToS_Green_Jobs_in_the_Forest_Sector_En.pdf