VALIKKO

Kollektivavtalsrunda 2020

Suomeksi

METOS AVTALSMÅL FÖR FÖLJANDE KOLLEKTIVAVTALSRUNDA

  • Nivån på löneförhöjningarna och avtalsperiodens längd
  • Arbetstidsärenden
  • Orkandet i arbetet

NY ARBETSTIDSLAG TRÄDER I KRAFT 1.1.2010

Den nya arbetstidslagen träder i kraft 1.1.2020. Metos kollektivavtal är i kraft enligt tabellen nedan och bestämmelserna i dem följs till avtalsperiodens slut. I samband med kollektivavtalsförhandlingarna som påbörjas i januari förhandlas också om en del bestämmelser enligt den nya arbetstidslagen. Den nya lagen hittar du här https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190872.

Om din arbetsgivare kontaktar dig efter 1.1.2020 för att komma överens om förändringar gällande din arbetstid, så ta kontakt med din förtroendeman eller med Metos kontor.  Med bristfällig information skall man aldrig besluta om villkor i arbetsförhållandet.

 

AVTALET UPPHÖR
LANDSBYGDSRÅDGINING, 4-H 31.12.2019
BIOENERGI (VAPO) 31.1.2020
MBT (OTSO OCH TAPIO) 31.1.2020
FORSTSTYRELSEN 31.1.2020
SKOGSINDUSTRIN 31.1.2020
FINLANDS SKOGSCENTRAL 31.1.2020
FINLANDS VILTCENTRAL 31.1.2020
PLANTPRODUKTION 29.2.2020
SKOGSVÅRDSFÖRENINGARNA 29.2.2020
KOMMUN 31.3.2020
STATEN 31.3.2020

 

Kolla också dessa nyttiga länkar:

Kontaktuppgifter till Metos kontor

Kontaktuppgifter till Metos förtroende- och förbindelsemän

Metos förhandlingsdelegationer

Riksförlikningsmannens byrå