VALIKKO

Kunta-ala 2022

3.5.2022

Kuntasektorin lakko laajenee ja nyt lakon piirissä lakkopaikkakunnilla ovat kaikkien JUKOn liittojen jäsenet seuraavilla kunnan sopimusaloilla: KVTES, OVTES, LS, SOTE ja TS. Työnseisaus koskee laajasti kunnallisia palveluja, sillä myös JHL:n ja Jytyn jäsenet osallistuvat lakkoon. Työtaistelu koskee myös kuntasektorin metolaista jos sopimusalana on edellä mainittu.

Lakon ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen.

Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Turun, Tampereen, Oulun, Kuopion, Rovaniemen ja Jyväskylän kaupunkien työntekijöitä koskeva lakko toteutuu 3.–9.5.

Lakko alkaa tiistaina 3.5. klo 00.01 ja päättyy maanantaina 9.5. 2022 klo 23.59. Lakko koskee kaikkia tällä välillä alkavia työvuoroja ja kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Erkki Eteläaho, puh. 0400 636 261, erkki.etelaaho@metsaasiantuntijat.fi

 


6.4.2022

Kuntasektorilla neuvotteluosapuolten näkemykset palkankorotuksen tasosta ovat kaukana toisistaan

Joillakin kuntasektorin sopimusaloilla ollaan jo työtaistelussa ja työtaistelun uhka koskee kaikkia kuntasektorin sopimusaloja.

Tavoitteemme kunta-alan sopimusneuvotteluissa:

– Tarvitsemme monivuotisen palkkaohjelman kuromaan kiinni palkkojen jälkeenjääneisyyttä.

– Palkankorotusten on turvattava ostovoimaa.

– Vanhempien on voitava käyttää perhevapaita nykyistä tasaisemmin.

– Kaikki työaika on työaikaa.

Työntekijöiden puolelta pääsopijajärjestöt ovat JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty), Sote (Super, Tehy, SPAL) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Jos työpaikallasi on annettu työtaisteluvaroitus, ole yhteydessä Meton toimistoon sähköpostitse: maaret.pesonen@metsaasiantuntijat.fi.

Kun olet yhteydessä meihin, saat meiltä Metosta sähköpostilla
– lisäohjeet työtaistelun varalta
– sähköisen linkin työtaistelukorvausta varten

Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Erkki Eteläaho, puh. 0400 636 261, erkki.etelaaho@metsaasiantuntijat.fi

 


28.2.2022

Kunta-alan sopimuskausi päättyi 28.2.2022

Kunta-alan neuvottelutapaaminen 28. helmikuuta alkoi kustannusvaikutuskeskustelulla.

Osapuolet käsittelivät myös sopimusjärjestelmää ja neuvottelumenettelyä koskevaa pääsopimusta. Tämä tarkoittaisi sekä kuntiin että hyvinvointialueille yhtä yhteistä pääsopimusta, johon liittyisi myös tietty siirtymämääräyksiä koskeva virka- ja työehtosopimus.

Keskustelujen jälkeen kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT keskeytti neuvottelut jättämättä tarjousta. Se ilmoitti kutsuvansa pääsopijajärjestöt pöytään, kun se katsoo olevan siihen edellytyksiä.

Nyt myöskään sopimusalakohtaiset neuvotteluryhmät ja erilliset työryhmät eivät kokoonnu.

Kunta-alan neuvottelupöydässä ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn lisäksi Sote (Super, Tehy, SPAL), Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) sekä Kuntatyönantajat KT.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksien voimassa oleva sopimuskausi päättyi maanantaina 28. helmikuuta 2022. Sopimukset koskevat noin 425 000:ta palkansaajaa.

Lisätietoja: Erkki Eteläaho, neuvottelupäällikkö, puh. +358 400636261